Polskie firmy wobec Dyrektyw i Norm Europejskich; wejście Polski na wspólny rynek i jak się do nich dostosować


CCIFP, Plac Trzech Krzyży 18

Cena :
150 PLN + 22 % VAT firmy stowarzyszone
400 PLN + 22 % VAT firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent: Bureau Veritas Polska oraz Gide Loyrette Nouel

I. Prelekcja Gide Loyrette Nouel, Jean Rossi:

1. Definicja prawna normy (dyrektywa Rady Unii Europejskiej 98/34 artykuł 1, definicja ISO). Różnice omiędzy norm? względnie obowi?zuj?c? oraz norm? techniczn? bezwzględnie obowi?zuj?c?.

2. Zastosowanie normy i wprowadzenie do systemu krajowego i wspólnotowego / Dyrektywy Rady Unii Europejskiej. Poszczególne rodzaje norm: względnie obowi?zuj?ce i bezwzględnie obowi?zuj?ce, jakość, pochodzenie produktu, opakowanie ...
  
3. Wyzwania oraz problematyka w kontekście obrotu międzynarodowego i europejskiego: obrót towarów i usług

II. Prelekcja Bureau Veritas Polska

1.  Polska jest obecnie członkiem UE: Jakie główne ryzyka wynikaj? z tego faktu dla polskich przedsiębiorców?

2.  Wpływ europejskiego prawodawstwa na przedsiębiorstwa
-  odpowiedzialność przedsiębiorstw
-  wolny przepływ towarów i zezwolenia na działalność według europejskich norm i dyrektyw
-  konkretne przykłady

3.  Jak informować przedsiębiorstwa o nowych regulacjach prawnych?

4.  Wnioski    

WARUNKI UCZESTNICTWA : Płatność niezbędna przed spotkaniem
1.         Koszt uczestnictwa wynosi 150 PLN HT + 22 % VAT (firmy członkowskie CCIFP) oraz 400 PLN HT + 22 % VAT (firmy nieczłonkowskie). Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003 (z dopiskiem: 29.09.2004)

2.             W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpóźniej na 1 dzień przed seminarium

Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!