Polski system podatkowy po wejściu Polski do Unii Europejskiej


CCIFP, Plac Trzech Krzyży 18

Cena :
150 PLN + 22 % VAT (firmy stowarzyszone)
400 PLN + 22 % VAT (firmy niestowarzyszone)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent: RSM Salustro Reydel Polska

1.  Podatek dochodowy
a)  Podatek od dochodów z udziału w zyskach
b)  Definicja dochodu z udziału w zyskach
c)  Stawka podatku
d)  Zwolnienie z podatku dochodów z udziału w zyskach wypłacanych spółkom z krajów UE (warunki i zasady zwolnienia)
e)  Wył?czenie ze zwolnienia od opodatkowania
f)  Certyfikat rezydencji

2.  Podatek od czynności cywilnoprawnych
a)  PCC od dofinansowania spółki kapitałowej (zmiana umowy spółki)
b)  Nowa stawka podatku (podatek liniowy)
c)  Nowa podstawa opodatkowania   zmiany umowy spółki
d)  Wybrane zwolnienia z PCC

3.  Podatek VAT
a)  Przedmiotowy zakres opodatkowania podatkiem VAT
b)  Transakcje wewn?trzwspólnotowe
c)  Nowe zasady rozliczania podatku naliczonego
d)  Dokumentacja podatkowa

4.  Podatek akcyzowy
a)  Wyroby zharmonizowane i niezharmonizowane
b)  Podatek akcyzowy przy transakcjach wewnatrzwspólnotowych
c)  Procedura zawieszenia poboru akcyzy
d)  Składy podatkowe
e)  Organy celne rozliczaj?ce akcyzę

RSM Salustro Reydel Polska jest spółk? audytorsko-doradcz?, obecn? w Polsce od 1992 roku.
To filia francuskiej firmy audytorskiej RSM Salustro Reydel drugiej co do wielkości niezależnej spółki audytorskiej we Francji oraz członkiem RSM International, siódmej w skali światowej sieci, wyspecjalizowanej w zakresie audytu i doradztwa, obecnej w ponad 70 krajach, zatrudniaj?cej 18.000 pracowników w 565 biurach. Głównym europejskim partnerem RSM Salustro Reydel jest angielska firma audytorska Robson Rhodes.
RSM Salustro Reydel Polska zatrudnia obecnie ponad siedemdziesięciu polskich i francuskich ekspertów:
• biegłych rewidentów
• audytorów
• doradców podatkowych
• głównych księgowych i księgowych
• konsultantów z zakresu prawa pracy
Działalność RSM Salustro Reydel Polska ma na celu zapewnienie wiarygodności informacji finansowej w ramach świadczonych usług zarówno w zakresie bież?cego zarz?dzania jak i pomocy przy podejmowaniu strategicznych decyzji. Dynamika zachodz?cych na rynku zmian wytworzyła zapotrzebowanie na różnorodne usługi finansowe. RSM SRP towarzyszy swoim klientom w realizacji projektów inwestycyjnych, proponuj?c szeroki zakres usług z dziedziny audytu. Ponadto oferuje prowadzenie ksi?g rachunkowych i wszelkie doradztwo księgowe, naliczanie płac i obsługę kadrow?, a także doradztwo podatkowe i socjalne.

WARUNKI UCZESTNICTWA : Płatność niezbędna przed spotkaniem
1.         Koszt uczestnictwa wynosi 150 PLN HT + 22 % VAT (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 400 PLN HT + 22 % VAT (firmy niestowarzyszone)
Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003 (z dopiskiem: 14.01.2003)
2.               W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpózniej na 1 dzień przed seminarium

Potwierdzenie uczestnictwa   traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty .

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!