Półroczny kurs języka francuskiego biznesowego


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
2250 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 2550 PLN pozostałe osoby.

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Zajęcia dwa razy w tygodniu, 80 godzin kursu

 

>

Zajęcia odbywaj? się dwa razy w tygodniu : poniedziałki i czwartki, w godzinach 18.30 - 20.00

Zajęcia prowadzone s? w oparciu o skrypt zawieraj?cy materiały źródłowe oraz dokumenty maj?ce powszechne zastosowanie w biznesie. Dzięki praktycznej metodzie nauczania, uczestnicy kursu ćwicz? umiejętności swobodnego porozumiewania się we współczesnym świecie biznesu, jednocześnie rozwijaj?c umiejętności pisania, wypowiadania się, a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych.  

Wykorzystujemy autorski program nauczania, którego celem jest pogłębienie wiedzy słuchaczy i ich umiejętności językowych.

Do kogo skierowany jest kurs ?

Zapraszamy osoby zainteresowane poszerzeniem znajomości języka francuskiego o zagadnienia biznesowe, tematy zwi?zane z funkcjonowaniem firmy oraz różnice kulturowo-biznesowe pomiędzy Francj? a Polsk?.

Wymagana jest znajomość języka francuskiego na poziomie min. B2.

W programie, m.in.:

  • praca nad dokumentami używanymi w przedsiębiorstwie
  • redagowanie pism i sporz?dzanie dokumentów w języku francuskim (notatki, sprawozdania, raporty, listy handlowe)
  • interpretacja statystyk w języku francuskim w kontekście działalności firmy
  • przygotowanie wyst?pień ustnych i prezentacji
  • sztuka negocjacji i prowadzenia spotkań biznesowych
  • przygotowanie pod k?tem egzaminów CCI Paris - podniesienie wiedzy merytorycznej w jęz. francuskim z ekonomii i prowadzenia biznesu

Zapisy do 26 stycznia 2015 roku

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!