Polityka compliance w organizacji


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Odpowiedzialność karna pracowników i kadry menadżerskiej

 

>

Zagadnienia, które mamy zamiar omawiać :

  • Czym jest compliance?
  • Jak prawidłowo budować procedury i skutecznie je wdrażać?
  • Ogólne zasady odpowiedzialności karnej pracowników i kadry menadżerskiej
  • Compliance jako źródło ochrony przed odpowiedzialności? karn?

Spotkanie jest zamknięte dla pracowników innych kancelarii prawnych. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Osoba prowadz?ca :

mec. Dominika Stępińska-Duch - Partner, adwokat, w Kancelarii od września 2015 r. Odpowiedzialna za praktykę business crime. Wcześniej zwi?zana była z kancelari? Wardyński i Wspólnicy, gdzie współprowadziła praktykę prawa karnego gospodarczego. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów s?dowych, wewnętrznych postępowaniach wyjaśniaj?cych, ocenie ryzyka odpowiedzialności karnej, wynikaj?cego ze zdarzeń gospodarczych, doradza w zakresie cyberbezpieczeństwa, a także zajmuje się wdrażaniem i monitorowaniem funkcjonowania procedur compliance. Prowadzi szkolenia z obszaru compliance i odpowiedzialności karnej kadry zarz?dzaj?cej.   Jest przewodnicz?c? Komisji Współpracy z Zagranic? Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełni funkcje zastępcy przewodnicz?cego Komisji Access to Justice w Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy [CCBE], członka European Criminal Bar Association Advisory Board, oraz pełni obowi?zki Communications Officer’a w ramach International Bar Association „Women Lawyers' Interest Group”.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!