Polak - Francuz: dwa bratanki? Efektywne zarządzanie w kontekście różnic kulturowych w organizacji

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

W swojej dziesięcioletniej historii Francuska Izba Przemysłowo - Handlowa w Polsce wielokrotnie stykała się z trudnymi problemami natury organizacyjnej, wynikaj?cymi przede wszystkim z różnic kulturowych w zarz?dzaniu. Dlatego też CCIFP wspólnie z firm? doradcz? Bernard Brunhes (www.brunhes.pl) postanowiła zainaugurować program omawiaj?cy elementy efektywnego zarz?dzania w kontekście różnic kulturowych w organizacji. Temat ten nabiera szczególnego znaczenia w historycznym momencie przyst?pienia Polski do Unii Europejskiej.
Naszym celem jest ukazanie wartości i potencjału francuskiej kultury zarz?dzania. W ramach konferencji 8 czerwca 2004 r. zaprezentowane zostan? dobre praktyki przedsiębiorstw działaj?cych w podwójnej kulturze organizacyjnej.
Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa stanie się punktem wyjścia szerszej dyskusji w zakresie cross culture management.

Debatę na temat różnic kulturowych w zarz?dzaniu poprowadzi Michał Kurtyka z firmy Bernard Brunhes Polska. Do dyskusji zapraszamy Francuzów i Polaków, praktyków zarz?dzania, osobowości polskiego i francuskiego świata biznesu, nauki i polityki. Podczas konferencji zaprezentujemy również raport będ?cy podsumowaniem badania poświęconego zagadnieniom efektywnego zarz?dzania w kontekście różnic kulturowych w organizacji.

Badanie, którego celem było zdiagnozowanie różnic kulturowych między Polakami i Francuzami, zwi?zanych z nimi trudności oraz sposobów ich przezwyciężania w funkcjonowaniu zawodowym przeprowadzone zostało przez firmę doradcz? Bernard Brunhes Polska.
Badaniem ankietowym objęci zostali Polacy i Francuzi, zatrudnieni na różnych stanowiskach i reprezentuj?cy różnorodne specjalności. Wynikiem przeprowadzonego badania jest raport zawieraj?cy opinie i spostrzeżenia praktyków i specjalistów z różnych sektorów gospodarki oraz najlepsze dostępne praktyki w zakresie zarz?dzania w kontekście różnic kulturowych w organizacji.

Partner konferencji:

http://www.brunhes.pl

Patronat Medialny:

http://www.gazetaprawna.pl

http://www.wp.pl

http://www.echos.pl

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin