Podstawowe kwestie kadrowo-płacowe, o których powinien pamiętać pracodawca wysyłając pracownika za granicę

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy)

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

>

Spotkanie przeznaczone jest dla osób zajmuj?cych się finansami firmy oraz polityk? personaln?.

Program spotkania :

 1. Oddelegowanie vs. delegacja służbowa
 2. Ubezpieczenia społeczne
  1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym na terytorium Unii Europejskiej (pracownik oddelegowany);
  2. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym poza terytorium Unii Europejskiej (znaczenie umów międzynarodowych).
  3. Certyfikat A1
 3. Opodatkowanie
  1. Rezydencja podatkowa;
  2. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  3. Wstrzymanie poboru zaliczki na podatek;
  4. Informacja roczna PIT-11.
 4. Polityka wyrównania podatkowego (podstawowe założenia systemu ‘tax equalisation’)

Prelegenci

Marcin Retka – Supervisor w Dziale Doradztwa Podatkowego KPMG ; Marcin jest z wykształcenia prawnikiem. Posiada dwuletnie doświadczenie w pracy w urzędzie skarbowym gdzie prowadził postępowania podatkowe oraz ponad sześcioletnie doświadczenie w dziale IES w Warszawie, gdzie specjalizuje się przede wszystkim w międzynarodowym doradztwie w zakresie podatków osobistych oraz ubezpieczeń społecznych. Marcin wielokrotnie uczestniczył również w przegl?dach podatkowych, podczas których   odpowiedzialny był za kwestie pracownicze.

Piotr Popek – Starszy Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego KPMG ; Piotr ukończył wydział Nauk Politycznych o specjalizacji Administracja Publiczna. Posiada pięcioletnie doświadczenie w pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych gdzie zajmował się tematyk? zwi?zan? ubezpieczeniami społecznymi pracowników transgranicznych. W dziale IES pracuje od 2 lat. Specjalizuje się w sprawach zwi?zanych z ubezpieczeniem społecznym, świadczeniach z zabezpieczenia społecznego, Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych oraz doradztwie w zakresie podatków osobistych.

Partner merytoryczny :

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!