Webinar  •  Webinar

Podatkowe zamknięcie roku 2020

Język :
polski

Cena : Webinar bezpłatny dla firm stowarzyszonych w CCIFP

Passé

L'événement est terminé.

Zapraszamy na webinar współorganizowany z firmą doradczą KPMG w Polsce.

Webinarium nie jest dedykowane firmom doradczym i prawniczym. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Zapraszamy do udziału w Webinarium pt. „Podatkowe Zamknięcie roku”. Specjaliści z firmy KPMG opowiedzą o istotnych kwestiach praktycznych wynikających ze zmian podatkowych uchwalonych w 2020 roku, które mogą mieć  wpływ na Państwa rozliczenia podatkowe zarówno za rok 2020 oraz będą aktualne w 2021 roku. Dotyczy to w szczególności zmian w podatkach dochodowych, które należałoby uwzględnić już w rozliczeniu podatkowym za 2020 r. jak np. ograniczenie w rozliczeniu strat podatkowych - zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów może być to spowodowane także transakcjami zrealizowanymi przed 1 stycznia 2021 r. czy też obowiązek opracowania i publikacji sprawozdania z realizacji strategii podatkowej - zdaniem Ministerstwa Finansów powinno objąć ono swoim zakresem już 2020 r. Również w przypadku cen transferowych koniec roku przyniósł nowości między innymi w postaci Nowych wytycznych OECD wydanych w związku z pandemią i poświęconych jej wpływowi na podmioty powiązane. W przypadku VAT koniec roku przyniósł zarówno możliwości uzyskania oszczędności podatkowych w związku z publikacją wyroku TSUE jak i wyzwania dotyczące zakończenia okresu przejściowego na skutek Brexitu. Poniżej zamieszczamy szczegółową agendę spotkania.  

 

Agenda

 

CIT

 

 • Objęcie CIT spółek komandytowych i jawnych
 • Obowiązek sporządzania i publikowania strategii podatkowej
 • Nowe regulacje dot. spółek nieruchomościowych
 • Ograniczenia możliwości rozliczania strat
 • Status zmian w podatku u źródła (WHT)
 • Status podatku od sprzedaży detalicznej
 • Wybrane orzecznictwo

 

Ceny Transferowe

 

 • Wpływ Pandemii Covid-19 na rozliczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi - Nowe wytyczne OECD nt. wpływu pandemii i praktyczne znaczenie dla podmiotów powiązanych
 • Rozszerzone obowiązki w zakresie transakcji z „rajami podatkowymi”;

 

VAT

 

 • Pakiet SLIM VAT
 • Wyzwania w podatku VAT w kontekście Brexitu
 • Możliwość odzyskania VAT z tytułu ulgi na złe długi po wyroku TSUE i inne wybrane orzecznictwo
 • Pakiet VAT e-commerce

 

Prelegenci

 

 • Monika Palmowska, Partner, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Cen Transferowych
 • Przemysław Szywacz, Partner, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych
 • Jarosław Nożewski, Senior Menadżer, Doradztwo Podatkowe, Zespól ds. Podatku dochodowego od osób prawnych
 • Barbara Popowska, Menadżer, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Cen Transferowych
 • Marek Bielawski, Senior Manager, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. podatków pośrednich

Partner wydarzenia:

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!