Podatek u źródła - zmiany 2019


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Seminarium omawia zmiany w podatku u źródła od 2019 r.

 

>

Seminarium ma na celu omówienie zagadnień zwi?zanych z nowymi regulacjami dotycz?cymi podatku u źródła, ze szczególnym naciskiem na praktyczny aspekt zmian wchodz?cych w życie w 2019 roku.

Zastanowimy się, kto w świetle nowych regulacji jest płatnikiem i jakich wypłat dotycz? zmiany, omówimy procedury ubiegania się o zwrot podatku u źródła oraz uproszenia w zakresie jego potr?cenia, a także przeanalizujemy now? definicję rzeczywistego właściciela oraz zmiany w zakresie certyfikatów rezydencji, jak również przepisy przejściowe.

Program :

1) Jakich wypłat dotycz? zmiany? 2) Kto jest płatnikiem?
3) Jak kalkulujemy limit 2 mln PLN?
4) Omówienie procedury ubiegania się o zwrot podatku u źródła.
5) Omówienie uproszczeń w zakresie potr?cania podatku u źródła tj.

  • oświadczenia kierownika jednostki oraz
  • opinii o zastosowaniu zwolnienia z podatku u źródła.

6) Nowa definicja rzeczywistego właściciela oraz praktyczne aspekty zwi?zane z jej stosowaniem.
7) Zmiany w zakresie certyfikatów rezydencji i obecna praktyka organów podatkowych.
8) Przepisy przejściowe.
9) Pytania uczestników

Szkolenie kierowane jest w szczególności do przedsiębiorców, księgowych i dyrektorów finansowych.

Spotkanie jest zamknięte dla przedstawicieli innych kancelarii prawnych oraz firm konsultingowych. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Osoby prowadz?ce :

Ewa Żbikowska - Doradca podatkowy Gide Loyrette Nouel

Ewa Żbikowska, doradca podatkowy w warszawskim biurze Kancelarii Prawnej Gide Loyrette Nouel.
Ewa jest prawnikiem o 13-letnim doświadczeniu. Specjalizuje się głównie w kwestiach zwi?zanych z międzynarodowym prawem podatkowym, podatkowych aspektach transakcji fuzji i przejęć, wdrażaniem struktur cash-poolingowych oraz podatkowych aspektach e-commerce.
Z sukcesem reprezentowała swoich klientów w licznych postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi oraz s?dami administracyjnymi.. Na co dzień doradza na rzecz spółek z sektorów FMCG, budowlanego oraz e-commerce.
Ewa jest absolwentk? Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie oraz podyplomowych studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim.
Regularnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego.

Maciej Grela - Doradca podatkowy Gide Loyrette Nouel

Maciej Grela, doradca podatkowy w warszawskim biurze Kancelarii Prawnej Gide Loyrette Nouel.
Maciej jest prawnikiem o 12-letnim doświadczeniu. Specjalizuje się głównie w aspektach podatkowych restrukturyzacji przedsiębiorstw, doradztwie transakcyjnym oraz doradztwie w kwestiach pracowniczych.
Do jego klientów należ? między innymi spółki z sektorów finansowego, FMCG, nieruchomości oraz budowlanego.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Angielskiego i Europejskiego na UW we współpracy z Uniwersytetem Cambridge. Ukończył także podyplomowe studia podatkowe przy UW.
Regularnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!