Początek kursu rocznego języka francuskiego prawniczego specjalistycznego (C1)


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
2500 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 2750 PLN pozostałe osoby.

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Uwaga ! Zwiększona liczba godzin : 60 godzin

 

>

Kurs prowadzony jest w oparciu o praktyczn? metodę komunikacyjn?, w ramach której ćwiczone s? umiejętności swobodnego porozumiewania się we współczesnym świecie biznesu, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności pisania, wypowiadania się, a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych z francuskiego języka prawniczego.

Zajęcia odbywaj? się w każd? środę w godzinach : 18.30 - 20.00

Uczestnicy pracuj? nad dokumentami z zakresu prawa o dużej różnorodności: teksty aktów prawnych i rozporz?dzeń, orzeczenia s?dowe, umowy, dokumentacje, itp. Omawiane s? także różnice między prawem francuskim a prawem polskim i europejskim.

Do kogo skierowany jest kurs ?

Zapraszamy osoby zainteresowane poszerzeniem znajomości języka francuskiego o słownictwo i wiedzę z zakresu prawa francuskiego, polskiego i europejskiego. Kurs jest skierowany do prawników, absolwentów prawa, tłumaczy teksów prawniczych oraz osób dla których francuski język prawniczy jest narzędziem w codziennej pracy.

Przy zapisie wymagana jest znajomość języka francuskiego na poziomie C1 oraz podstawowa wiedza prawnicza.

Program dostosowywany jest w dużym stopniu do potrzeb uczestników kursu, a   w podstawie stanowi rozwinięcie treści omawianych na naszym standardowym rocznym kursie jęz. francuskiego prawniczego B2..

ZAPISY DO 22 WRZEŚNIA

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!