Początek kursu rocznego języka francuskiego prawniczego specjalistycznego (C1)


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
2500 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 2750 PLN pozostałe osoby.

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Uwaga ! Zwiększona liczba godzin : 60 godzin

 

>

Kurs prowadzony jest w oparciu o praktyczn? metodę komunikacyjn?, w ramach której ćwiczone s? umiejętności swobodnego porozumiewania się we współczesnym świecie biznesu, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności pisania, wypowiadania się, a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych z francuskiego języka prawniczego.

Zajęcia odbywaj? się w każd? środę w godzinach : 18.30 - 20.00

Uczestnicy pracuj? nad dokumentami z zakresu prawa o dużej różnorodności: teksty aktów prawnych i rozporz?dzeń, orzeczenia s?dowe, umowy, dokumentacje, itp. Omawiane s? także różnice między prawem francuskim a prawem polskim i europejskim.

Do kogo skierowany jest kurs ?

Zapraszamy osoby zainteresowane poszerzeniem znajomości języka francuskiego o słownictwo i wiedzę z zakresu prawa francuskiego, polskiego i europejskiego. Kurs jest skierowany do prawników, absolwentów prawa, tłumaczy teksów prawniczych oraz osób dla których francuski język prawniczy jest narzędziem w codziennej pracy.

Przy zapisie wymagana jest znajomość języka francuskiego na poziomie C1 oraz podstawowa wiedza prawnicza.

Program dostosowywany jest w dużym stopniu do potrzeb uczestników kursu, a   w podstawie stanowi rozwinięcie treści omawianych na naszym standardowym rocznym kursie jęz. francuskiego prawniczego B2..

ZAPISY DO 22 WRZEŚNIA

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin