Planowanie sukcesji w firmie


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
350 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 550 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Dlaczego proces planowania sukcesji czyli identyfikacji i rozwijania krytycznych stanowisk managerskich i specjalistycznych jest jednym z kluczowych elementów długoterminowej strategii personalnej i sukcesu firmy?

 

>

Zapraszamy praktyków HR i   Managerów firm zainteresowanych wprowadzeniem i rozwinięciem Kultury Sukcesji   do ich organizacji na warsztat poświęcony temu zagadnieniu.

Przedstawimy m.in.:

  • na czym polega i kogo dotyczy program sukcesji
  • jak planowanie sukcesji ł?czy się z  zarz?dzaniem talentami
  • w jaki sposób badanie kompetencji i potencjału pracowników wspiera proces identyfikacji sukcesorów
  • jak należy zarz?dzać rozwojem zasobów ludzkich
  • jaka jest rola HR

Podzielimy się z  Państwem dobrymi praktykami, zwrócimy uwagę na istniej?ce ryzyka i oczywiście zachęcimy do wymiany doświadczeń

Warsztat poprowadzi Monika Borcovs

  Monika Borcovs jest zwi?zana z HR od 18 lat. Specjalizuje się w grupowych i indywidualnych projektach rozwojowych, w szczególności dla kadry managerskiej i zespołów sprzedaży. Zajmuje się również kreowaniem efektywności firm dzięki optymalizacji potencjału ludzkiego i organizacyjnego. Jako praktyk biznesu z sukcesem wykorzystuje swoje ponad 16-letnie doświadczenie pracy w międzynarodowych korporacjach w działalności konsultingowej, któr? rozwija w swojej własnej firmie – Borcovs Consulting od ponad 2 lat.

Partner merytoryczny:

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!