Planowane zmiany dotyczące podatku VAT (jęz.angielski)


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : angielski

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy)

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Spotkanie będzie miało formę debaty na temat konsekwencji dla firm wynikających z planowanych zmian w zakresie podatku VAT w 2013 roku.  

 

>

Dyskusja będzie dotyczyć tematów :

  • Czy planowane zmiany w VAT mog? skutkować obowi?zkiem dokonania zmian w dotychczasowych umowach z dostawcami/nabywcami
  • Jak systemy informatyczne/księgowe/fakturowe powinny zostać zmodyfikowane po wprowadzeniu zmian do VAT, aby generowały prawidłowe księgi i raporty
  • Jakie inne czynności powinny zostać podjęte przez firmy aby przygotować się na wprowadzenie zmian do VAT (szkolenia pracowników etc.)
  • Jakie działania mog? zostać podjęte podczas procesu legislacyjnego, aby proces wprowadzania zmian był bardziej przyjazny dla podatników

  Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim.

Prowadz?cy :

Tomasz Bełdyga, Partner, radca prawny. Tomaszposiada ponad 15-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym dla firm polskich i zagranicznych, głównie w zakresie podatków pośrednich (VAT, akcyza). Podczas swojej pracy w KPMG, Tomasz zarz?dzał wieloma projektami dla podmiotów z sektora dóbr konsumpcyjnych, telekomunikacyjnego, energetycznego, nieruchomościowego oraz finansowego. Tomasz zajmował się projektami dotycz?cymi optymalizacji rozliczeń VAT, zwiększenia proporcji podatku naliczonego podlegaj?cego odliczeniu, pomoc? w zakresie zwrotów VAT oraz wsparciem podczas kontroli podatkowych. Tomasz ma także doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed organami podatkowymi oraz s?dami administracyjnymi. Tomasz przeprowadził liczne szkolenia dla klientów KPMG, jak również współpracował z firmami zewnętrznymi oferuj?cymi szkolenia (MM Conferences, Informedia Polska).

Agnieszka Smolińska-Wiśnioch, Senior Manager, doradca podatkowy. Agnieszka posiada 10-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, głównie w zakresie podatków pośrednich. Agnieszka doradza wielu znanym firmom polskim oraz międzynarodowym w zakresie bież?cych problemów podatkowych, jak i projektów specjalnych, głównie projektów optymalizacyjnych i przegl?dów podatkowych. Agnieszka reprezentuje klientów w trakcie postępowań przed organami podatkowymi oraz s?dami administracyjnymi, a także Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Agnieszka posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów podatkowych.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin