Płacowe i pozapłacowe metody motywowania pracowników

Cena :
150 PLN HT + 22 % VAT (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 400 PLN HT + 22 % VAT (firmy niestowarzyszone)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegenci:  Przemysław Ciszek, Urszula Zarębska,  Kancelaria Haarmann Hemmelrath K. Korszyńska sp. k.

Program:

Zasady premiowania w zakładzie pracy
•  Premie regulaminowe,
•  Nagrody (premie uznaniowe),
•  Jak elastycznie   wprowadzać dodatkowe wynagrodzenie?,
•  Umowy o pracę, czy regulaminy – gdzie i w jaki sposób zamieścić postanowienia o dodatkowych składnikach wynagradzania.

Elastyczne systemy wynagradzania
•  Wynagrodzenie akordowe,
•  Normy pracy – metody wprowadzania,
•  Wynagrodzenie tantiemowe (zależne od zysku pracodawcy)
•  Zadaniowy czas pracy

Dodatkowe świadczenia dla pracowników
•  usługi medyczne i inne
•  bony towarowe

Dodatkowe świadczenia niepieniężne
•  rodzaje świadczeń
•  metody wprowadzania w zakładzie pracy
•  kiedy pracodawca może wypłacić część wynagrodzenia w formie innej niż pieniężna?

Metody obniżenia kosztów pracowniczych
•  czasowe zawieszenie określonych świadczeń ze stosunku pracy
•  zawieszenie obowi?zywania postanowień regulaminów i statutów

Skutki podatkowe wybranych rozwi?zań z punktu widzenia pracownika i pracodawcy w świetle przepisów o podatku dochodowym oraz podatku VAT.

WARUNKI UCZESTNICTWA : Płatność niezbędna przed spotkaniem
1.         Koszt uczestnictwa wynosi 150 PLN HT + 22 % VAT (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 400 PLN HT + 22 % VAT (firmy niestowarzyszone)
Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003 (z dopiskiem: 03.11.2004)
2.               W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpózniej na 1 dzień przed seminarium

Potwierdzenie uczestnictwa   traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty .

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!