Partnerstwo Publiczno - Prywatne: szansa na dynamiczny rozwój gospodarczy Polski regionalnej

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Szanse na osi?gnięcie wysokiego poziomu realizacji projektów w odpowiedzi na potrzeby zwi?zane z rozwojem infrastruktury.

Polska wśród nowych krajów członkowskich UE gra największ? rolę ekonomiczn?. W praktyce wykorzystuje ponad połowę puli europejskiej pomocy przeznaczonej dla nowych krajów UE na okres 2004-2006 (niemal 13 mld EUR). Kraj został również pozytywnie zaopiniowany na następny okres programowania (2007-13), w ramach którego Polska ubiega się o ok. 60 mld EUR z budżetu wspólnotowego.

Potrzeby zwi?zane z infrastruktur? wci?ż rosn?, pomimo wysiłków poniesionych do tej pory. Europejski Bank Inwestycyjny szacuje na kilkaset mld EUR koszty poprawienia jej poziomu we wschodniej Europie na nadchodz?ce 10 lat. Dotyczy to szczególnie infrastruktury transportowej (drogowej, kolejowej, morskiej, rzecznej oraz powietrznej), sektora energetycznego (produkcja elektryczności, ogrzewanie mieszkaniowe), ochrony środowiska (woda pitna, uzdatnianie wody, oczyszczanie powietrza) i telekomunikacji (telefonia, transmisja danych). Poza tym w tych sektorach występuje zbieżność potrzeb gospodarki oraz przyznawanych europejskich funduszy strukturalnych, która przyczynia się do umożliwienia rozpoczęcia inwestycji o dużym znaczeniu społecznym (dostęp do transportu czy telekomunikacji). Okazuje się jednak, że fundusze te s? niewystarczaj?ce w porównaniu do potrzeb. Dlatego też Partnerstwo Publiczno – Prywatne może stanowić element pomnażaj?cy potencjał projektów oraz ich wiarygodność ekonomiczn?.

Celem konferencji   jest pokazanie praktycznych przykładów zastosowania PPP.

Organizatorzy:  
    
Urz?d Miasta Katowice, Prezydent Miasta Katowice
Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce (CCIFP)
Unia Metropolii Polskich
      
Moderator: Miroslaw Cichy,  TVP3 Katowice

Program:

10.00 – 10.15  Powitanie  

                          Piotr Uszok, Prezydent Miasta Katowice, Prezes  Unii Metropolii Polskich
                          Bruno Duthoit, Prezes  Francuskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Polsce

10.15   – 12.00    

Jan Olbrycht, Polski Eurodeputowany, „Aspekt publiczny PPP w kontekście polityki regionalnej”
Jacek P. Ryński, Prezes Zarz?du, Dexia Kommunalkredit Bank, „Inżynieria finansowa”
Pascal Le Mière, Dyrektor ds. Rozwoju, Veolia Environnement, „Aspekt operacyjny  ?
Paweł Stańczyk, Sekretarz Zarz?du Unii Metropolii Polskich, „Niektóre aspekty
prawne PPP w Polsce”

12.00 – 12.30    Konferencja prasowa – przerwa kawowa
  
12.30 – 15.00    Przykłady praktycznego zastosowania PPP
    
                                                 Piotr Uszok, Prezydent Miasta Katowice
      
                                                 Zarz?dzanie gospodark? wodn? - przykład polski:    
                                                 Kazimierz Szczerba, Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry  
                                                  Piotr Gepert, Dyrektor Generalny, Voelia Water Systems    
                                                  
                                                  Zarz?dzanie gospodark? wodn? - przykład francuski
                                                
Michele Pracht, Radna Miasta Vitré, Konsultant Samorz?dów Lokalnych
                                                  
                                                  Onyx – przedstawienie przykładu francuskiego

                                                  Scetauroute – rola nadzoru inwestorskiego w projekcie PPP
                                            
                                                 Bouygues Polska  

15.00 - 16.30    Koktajl

Wstęp bezpłatyny,   tylko za okazaniem zaproszenia.

http://www.dories-aria.com/php/index.php

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!