Outsourcing bezpieczeństwa w biznesie

Cena :
Uczestnictwo w spotkaniu jest nieodpłatne.

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

  Program Rendez-vous biznesu

- Otwarcie spotkania, Magdalena TRAN-VAN, Dyrektor Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce,  
  
- "Outsourcing bezpieczeństwa w biznesie",Mirosław SĘDŁAK, Członek Zarz?du oraz Dyrektor Rozwoju w Impel Security Polska Sp. z o.o

- Dyskusja z uczestnikami Rendez-vous biznesu

- Bankiet

Prelegentem   prowadz?cym spotkanie będzie Mirosław SĘDŁAK, Członek Zarz?du oraz Dyrektor Rozwoju w Impel Security Polska Sp. z o.o. Jest on ekspertem   w   zakresie strategicznego zarz?dzania usługami ochrony osób i mienia, kreowania nowych rynków zbytu i nowych rodzajów usług.

Tematyka spotkania

1.             Bezpieczeństwo jako jedna z najważniejszych potrzeb człowieka.

2.             Rola bezpieczeństwa w funkcjonowaniu firmy; rodzaje zagrożeń dla firmy.

3.             Koszty zwi?zane z bezpieczeństwem firmy.

4.             Outsourcing bezpieczeństwa jako odpowiedź na potrzeby przedsiębiorstw.

5.             Światowe trendy w outsourcingu bezpieczeństwa a rzeczywistość polska – outsourcing bezpieczeństwa na przykładach wybranych firm (case study z sektora firm francuskich). Kierunki rozwoju outsourcingu bezpieczeństwa.

6.             Nowoczesna filozofia outsourcingu bezpieczeństwa stosowana przez firmę Impel Security Polska. Zintegrowany System Bezpieczeństwa jako odpowiedź na oczekiwania polskich firm.

 ?                             Bezpieczeństwo informacji

 ?                             Bezpieczeństwo osób

 ?                             Bezpieczeństwo mienia

7.             Korzyści wynikaj?ce z outsourcigu bezpieczeństwa i zastosowania ZSB.

8.             Dyskusja.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!