Outdoor - jak stworzyć skuteczny przekaz reklamowy


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Klub Marketingu i PR

 

>

Spotkanie warsztatowe dedykujemy managerom, którzy chc? efektywnie promować swoje marki korzystaj?c z  działań reklamowych "out of home". Jakie s? główne zasady projektowania dobrego plakatu? Na co uwagę zwracaj? odbiorcy przekazu reklamowego? Czy outdoor może być medium interaktywnym?

Na te pytania, i wiele innych,   odpowiedzi udziel? Pan Bartosz Barański i Maciej Paciorek – eksperci branży OOH z wieloletnim doświadczeniem. Patronem warsztatów jest Ströer Media AG -   lider wśród dostawców usług reklamowych out-of-home oraz online.

Osoby prowadz?ce :

Bartosz Barański - Director of Research Ströer Group Poland. Dyrektor ds. Badań zwi?zany z branż? badawcz? od 1997 roku. Pocz?tkowo zajmował się głównie badaniami rynkowymi telewizji, a od 2001 r. pracował w AMS, gdzie zajmował stanowisko kierownika ds. badań i analiz. W latach 2005-2006 był dyrektorem warszawskiego oddziału domu mediowego Media Concept. W grupie Ströer odpowiedzialny jest za wszystkie projekty badawcze, w tym projekt POSTAR.

Maciej Paciorek - Dyrektor Sprzedaży Regionalnej i Instytucjonalnej Grupy Ströer
Od ponad 8 lat zwi?zany z Grup? Ströer, w której od pocz?tku odpowiada za kontakty i współpracę z instytucjami z sektora publicznego oraz klientami bezpośrednimi. Współtworzył dział Public Affaires Grupy, koordynował działania sprzedażowe oraz współpracę z ministerstwami, urzędami miast, marszałkowskimi oraz pozostałymi podmiotami publicznymi. Od 5 lat pełni funkcję Dyrektora Sprzedaży Regionalnej i Instytucjonalnej.
Specjalista w zakresie planowania kampanii reklamowych i komunikacji społecznej. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Europejskiego UW.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!