Ostatnie możliwości pozyskania funduszy europejskich w 2013 r. oraz perspektywy finansowe dla Polski na lata 2014-2020


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : angielski

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy)

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Program :

1) Przedstawienie ostatnich możliwości skorzystania z funduszy europejskich w 2013 r.

-                   Możliwości finansowania: inwestycje, szkolenia, badania – dla firm prowadz?cych działalność w Polsce

  • Programy poprawy konkurencyjności MŚP[1] (wydajność energetyczna, innowacje, patenty, sprzedaż i rozwi?zania IT)
  • Programy dla sektora energetycznego

-                   Jak pozyskać fundusze europejskie dla swojej firmy?

  • Firmy, które mog? zostać zakwalifikowane
  • Projekty, które mog? zostać zakwalifikowane
  • Mechanizmy finansowania
  • Zwiększamy swoje szanse....

2) Perspektywa finansowa na lata 2014-2020

-                   Obecny stan rozmów między państwami członkowskimi UE na temat perspektyw finansowych na lata 2014-2020

-                   Budżet przyznany Polsce i główne kierunki kształtowania programów funduszy strukturalnych

3) Pytania, rozmowy i konsultacje indywidualne
[1] mniej niż 250 pracowników i roczne obroty nieprzekraczaj?ce 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nieprzekraczaj?ca 43 mln euro.

Prelegenci :

Anna Nietyksza, prezes EFICOM S.A

Iwona Piórkowska-Kapica

Robert Karbowiak

Pascal Malosse

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!