Opodatkowanie eksportu i importu usług w świetle najnowszych zmian do ustawy o VAT

CCIFP: ul. Mokotowska 19, Warszawa
See on map

Cena : 150 PLN + 22% VAT - firmy stowarzyszone
400 PLN + 22% VAT - firmy niestowarzyszone

Passé

L'événement est terminé.

>

Prelegent : Magdalena Bednarek - Sieradzka z kancelarii Salustro Rydel Polska.

Program spotkania:

1.               Świadczenie usług na terytorium kraju za wynagrodzeniem - opodatkowanie podatkiem VAT.
2.               Miejsce świadczenia usług - ustawowa definicja miejsca wykonania usługi.
3.               Eksport usług i import usług - wyjaśnienie pojęć.
3.               Miejsce opodatkowania poszczególnych usług.
4.               Odbiorca usługi a miejsce świadczenia usług (miejsce opodatkowania podatkiem VAT)
5.               Usługi transportowe
6.               Usługi na ruchomym maj?tku rzeczowym.
7.               Moment powstania obowi?zku podatkowego.
8.               Dokumentacja dla potrzeb rozliczeń podatku VAT przy usługach "eksportowych" i  "importowych"
9.               Nowa deklaracja podatku VAT-7.

  Salustro Reydel Polska jest spółk? audytorsk?-doradcz?, obecn? w Polsce od 1992 roku. To filia francuskiej firmy audytorskiej Salustro Reydel, drugiej co do wielkości niezależnej spółki audytorskiej we Francji.
Salustro Reydel Polska zatrudnia obecnie ponad sześćdziesięciu polskich i francuskich ekspertów:
• biegłych rewidentów
• audytorów
• doradców podatkowych
• głównych księgowych i księgowych
• konsultantów z zakresu prawa pracy.

Działalność Salustro Reydel Polska ma na celu zapewnienie wiarygodności informacji finansowej w ramach świadczonych usług, w zakresie bież?cego zarz?dzania i pomocy przy podejmowaniu strategicznych decyzji. Dynamika zachodz?cych na rynku zmian wytworzyła zapotrzebowanie na różnorodne usługi finansowe. Salustro Reydel Polska towarzyszy swoim klientom w realizacji projektów inwestycyjnych, proponuj?c szeroki zakres usług, w tym: badanie sprawozdań finansowych, przegl?d ksi?g, due diligence, wycena przedsiębiorstw, reporting zgodnie z normami międzynarodowymi, prowadzenie ksi?g rachunkowych, doradztwo księgowe, naliczanie plac i obsługa kadrowa, a także doradztwo podatkowe i socjalne.

Warunki uczestnictwa: Wymagane potwierdzenie dokonania płatności semianrium.

1. Koszt uczestnictwa wynosi 150 PLN + 22% VAT (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz 400 PLN + 22% VAT (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003.
Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty
2. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu jak również anulowanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem seminarium  powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Prosimy o przesłanie informacji faxem (22) 69675 90, lub drog? elektroniczn?: marta.oswiecinska(@)ccifp.pl. W każdym momencie można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania  seminarium zwracamy uczestnikom koszty uczestniczenia w w spotkaniu.

Zapisy tylko poprzez stronę internetow?.

Wypełniaj?c formularz zgłoszeniowy na stronie www.ccifp.pl uczestnik potwierdza, żę zapoznał się i akceptuje warunki płatności i uczestnictwa w seminarium.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!