Odpowiedzialny biznes. Tak, ale jak?

Cena :
Bezpłatnie

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Odpowiedzialny biznes. Tak, ale jak?

Środa, 24 maja 2006, g.17.30-20.30
Sala im. B?czkowskiego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5 Warszawa  

Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce wraz z Przedstawicielstwem UNDP (United Nations Development Programme) w Polsce   organizuje konferencję informacyjn? dotycz? możliwości społecznego zaangażowania biznesu.
Celem konferencji jest w pierwszej kolejności upowszechnienie wśród przedsiębiorców idei społecznego zaangażowania się firm oraz pokazanie opinii publicznej pozytywnego aspektu zaangażowania się zagranicznych inwestorów w   Polsce, którzy wdrażaj? „dobre praktyki” wypracowane w firmach-matkach.

Partnerami konferencji jest AmCham, Skandynawsko-Polska Izba Handlowa i Szwajcarsko-Polska Izba Przemysłowo-Handlowa.

Wstępny program:
Powitanie – Beata Balińska, UNDP i Jean Rossi, Wiceprezes Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
17.30-17.35  Otwarcie – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej   - Min. Anna Kalata
17.35-17.45  Rola Programu ONZ ds. Rozwoju w Polsce – Valentin Gonzalez, UNDP
17.45-18.05  Działania Global Compact w Polsce – Kamil Wyszkowski, Koordynator Global Compact, UNDP oraz Paulina Kaczmarek, Global Compact, UNDP
18.05-18.15    Zasady Global Compact dot. standardów pracy - Daniela Zampini, Międzynarodowa Organizacja Pracy (Genewa)
18.15-18.30  Firma społecznie odpowiedzialna to firma równych szans - Anna Karaszewska, PKPP LEWIATAN
18.30-18.45  Elastyczne formy zatrudnienia – społeczna odpowiedzialność czy sposób na zwiększenie konkurencyjności firmy? – Maciej Bukowski, SGH, ekspert UNDP
18.45-19.30  Dyskusja nad rol? zagranicznych korporacji w rozwoju społecznej odpowiedzialności w Polsce i dot. konkretnych przykładów zaangażowania firm
- wprowadzenie do dyskusji B. Rok, Partner, Responsible Enterprise Poland
- uczestnicy: ABB, Carrefour, Pramerica

19.30-20.30  Koktajl

Konferencja jest doskonał? okazja do podzielenia się pozytywnymi przykładami zaangażowania firm zarówno międzynarodowych, jak i polskich w społeczne otoczenie prowadzonego przez nich biznesu. Spotkania adresowane s? do szerokiej społeczności biznesowej. Planujemy uczestnictwo 150 osób.

Kontakt : Monika Constant, monika.constant(@)ccifp.pl , tel: 022 696 75 84, 0507 121 271

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!