Konferencja i Seminarium

Odpowiedzialność członków zarządu w sp. z o.o. - Zabezpieczenia interesu spółki i uniknięcie odpowiedzialności majątkowej

CCIFP
Al. Jerozolimskie 93
Warszawa

Cena :
260 PLN + VAT pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN + VAT pozostałe osoby
Osobom, które anulują swój udział w seminarium do 3 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów seminarium. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 3 dni przed seminarium, koszty nie są zwracane.

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Szkolenie ma na celu wskazanie zakresu odpowiedzialności, w tym majątkowych, wiążących się z funkcją członka zarządu w spółce z o.o., a w szczególności wskazanie różnych form odpowiedzialności wynikających z obowiązujących przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, prawa cywilnego i ordynacji podatkowej, jak również przepisów prawa karnego (m.in. naprawienie szkody, zobowiązania publicznoprawne, podatkowe). Opisane zostaną również prawa członków zarządu spółki.

 

Podczas seminarium uczestnicy zapoznają się z zakresem odpowiedzialności członków zarządu wobec wierzycieli spółki oraz dowiedzą się, w jakiej sytuacji powstaje odpowiedzialność. Szkolenie odpowie również na pytania, kiedy członek zarządu ponosi konsekwencje, a kiedy z odpowiedzialności zostaje zwolniony.

Uczestnicy będą mieli także możliwość poznania warunków odpowiedzialności osobistej członków zarządu za zobowiązania publicznoprawne i karne, czy i kiedy z odpowiedzialności tej można być zwolnionym.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy o możliwościach zabezpieczenia interesu spółki, jak i interesu członka zarządu, a także o sposobach zapobiegania nadużyciom i defraudacjom. 

 

  1. Krótkie przypomnienie praw i obowiązków członka zarządu sp. z o.o.
  2. Zróżnicowanie odpowiedzialności członków zarządu w zależności od formy wykonywania funkcji.
  3. Zabezpieczenie interesu spółki.
  4. Uniknięcie odpowiedzialności majątkowej.
  5. „Opcje walutowe” – odpowiedzialność członków zarządu w zakresie transakcji walutowych
  6. Zapobieganie nadużyciom i defraudacjom w procesie zapewnienia bezpieczeństwa spółki oraz członka zarządu.

 

 

Partner merytoryczny

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin