Oddelegowanie pracowników - prawne wymogi, pułapki oraz perspektywy w obliczu nowej dyrektywy UE o swiadczeniu usług


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy)

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Opis spotkania :

Pomimo zasady wolnego przepływu usług między krajami UE, zostały wdrożone przez władze UE oraz Państwa członkowskie pewne przepisy prawne pozwalaj?ce walczyć z nielegalnym świadczeniem usług oraz zapobiegaj?ce dumpingowi społecznemu.

Francuskie przepisy prawa pracy, które maj? zastosowanie w pewnych dziedzinach podczas okresu delegowania, s? bardzo restrykcyjne. Zważaj?c na ten fakt, firmy deleguj?ce pracowników do Francji powinny bezwzględnie mieć dobre rozeznanie w tej materii. Wiedza ta pozwoli firmom unikn?ć prawnych pułapek i wykluczenia z rynku, a także ewentualnego postepowania karnego oraz kar finansowych.

Szkolenie ma na celu przedstawienie francuskich i unijnych przepisów prawnych oraz udzielenie praktycznych porad dotycz?cych formalności i obowi?zków, które należy spełnić przed i podczas delegowania.

W trakcie szkolenia będ? poruszone kwestie kontroli urzędów, a także zostanie przedstawiony zarys obecnie negocjonowanych w Parlamencie UE zmian dotycz?cych dyrektywy usługowej.

Prelegent:

Hanna Stypulkowska-Goutierre – adwokat, kancelaria HSG Avocats Paryz.

Pani Mecenas Hanna Stypulkowska Goutierre jest adwokatem z 30 letnim doswiadczeniem na rynku francuskim. Prowadzi wlasna kancelarie HSG Avocats w Paryzu. Od lat obsluguje polskie firmy we Francji. Ma duze doswiadczenie w prawie pracy oraz w swiadczeniu uslug transgranicznych.

Pani Mecenas Stypulkowska-Goutierre jest rowniez przewodniczaca Polskiej Izby Przemyslowo Handlowej we Francji.

(Pani Mecenas Goutierre obecnie prowadzi lobbing w PE wraz z biurem Panie poseł Danuty Jazłowieckiej)

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!