Oddelegowanie pracowników - Nowa dyrektywa usługowa i nowelizacje kodeksu pracy w świetle ustawy wdrożeniowej Savary


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Firmy oraz polskie agencje pracy, które deleguj? pracowników do Francji powinny się przygotować na coraz ostrzejsze wymogi i kontrole w zwi?zku z nowymi przepisami, jakie obowi?zuj? na terenie Francji.

Zagadnienia omawiane na spotkaniu :

  • nowa dyrektywa usługowa
  • zmiany wynikaj?ce z ustawy francuskiej „Savary” i ich konsekwencje dla polskich firm oraz APT

O tych zmianach będzie mówić Mecenas Hanna Stypułkowska-Goutierre z Kancelarii HSG Avocats z Paryża, która współpracowała z Europosel PE Danut? Jazłowieck? nad projektem dyrektywy oraz prowadziła lobbying z francuskimi parlamentarzystami   w trakcie dyskutowania ustawy.

Prelegenci:

Hanna Stypulkowska-Goutierre – adwokat, kancelaria HSG Avocats Paryż. Pani Mecenas Hanna Stypulkowska Goutierre jest adwokatem z 30 letnim doświadczeniem na rynku francuskim. Jest założycielem i prowadzi własn? kancelarie HSG Avocats w Paryżu. Od lat obsługuje polskie firmy we Francji. Ma wieloletnie doświadczenie w prawie pracy oraz w świadczeniu usług transgranicznych. Pani Mecenas Stypułkowska-Goutierre jest również przewodnicz?c? Polskiej Izby Przemysłowo Handlowej we Francji.

Agnieszka Paszkowski - Absolwentka Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Magister zarz?dzania i inżynierii ekonomicznej we Francji. Posiada 11 lat doświadczenia w środowisku francusko-polskim. W 2007 r. doł?czyła do DBA, gdzie zajmuje się opracowywaniem oferty usługowej przeznaczonej dla polskich przedsiębiorstw.

Partnerzy merytoryczni :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!