Od feedbacku, przez feedforward po wywiad doceniający


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
550 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 750 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Motywujące rozmowy feedbackowe, rozmowy oceniające, rozmowy rozwojowe  - warsztaty dla managerów

 

>

Coraz więcej firm odchodzi od okresowych rozmów oceniaj?cych, w to miejsce proponuj?c bież?ce sesje informacji zwrotnej menadżerów z ich podwładnymi. Dla nas feedback, to przede wszystkim zaproszenie do rozmowy i do wspólnego odkrywania perspektywy każdej ze stron oraz do wspólnego rozwoju. Niezależnie czy odnosi się do korygowania popełnionych przez pracownika błędów czy też docenienia jego sukcesów warto, aby był konstruktywny i pełny.

Podczas warsztatu zastanowimy się również, co wpływa na budowanie kultury feedbackowej w firmie i jakie działania należy podj?ć, aby faktycznie wspierała efektywne zarz?dzanie.  

Podczas warsztatu:

  • potrenujemy umiejętności udzielania precyzyjnej informacji zwrotnej, zarówno wzmacniaj?cej, jak i koryguj?cej
  • poznamy technikę feedforward - informacji zwrotnej ukierunkowanej na przyszłość
  • zapoznamy się ze struktur? wywiadu doceniaj?cego, służ?cego budowaniu motywacji pracownika

Osoby prowadz?ce :

Izabela Salicka. Konsultant, trener, facylitator, certyfikowany coach i mediator organizacyjny. Od 10 lat Project Manager projektów rozwojowych. Od kilkunastu lat wspiera doradczo i szkoleniowo kadrę menadżersk? w rozwoju ich kompetencji komunikacyjnych. Promotorka sztuki dialogu.

Katarzyna W?sowska.   Konsultant, trener, koordynator i asesor sesji AC/DC.
Od 2006 roku specjalizuje się diagnozie kompetencyjnej, ale również wspieraniu rozwoju kompetencji zarz?dczych.   W pracy doradczej i szkoleniowej często bazuje na informacji zwrotnej, która jest podstaw? do planowania i realizacji działań rozwojowych.

Partner:

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!