Od burn-out do live in


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
350 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 600 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Burn Out nie musi być czymś nieuniknionym! Jak się przed nim zabezpieczyć? Przywrócić pracownika do „normalnego” funkcjonowania zanim będzie za późno i jednocześnie zadbać o odpowiednie środowisko zawodowe ?

 

>

Jeśli obserwujecie u jednego z Waszych współpracowników następuj?ce symptomy:

Od skrajnego zaangażowania, typu:

  • implikacja  ? do bólu  ? w sprawy zawodowe, funkcjonowanie na najwyższych obrotach,   perfekcjonizm
  • ostentacyjna satysfakcja wynikaj?ca z możliwości zajmowania się  ? tysi?cem spraw na raz  ?
  • rytm pracy : typu  ? 200% normy  ? : ci?gle szybciej, ci?gle jeszcze więcej     

przez :

  • utratę motywacji i entuzjazmu,
  • permanentne poczucie  ? przeładowania  ? i przepracowania,
  • trudność w „wyluzowaniu” i zwolnieniu rytmu : zrobieniu sobie przerwy na lunch, na chwilę  ? oddechu  ?   
  • nagł? utratę wiary w siebie, swoje możliwości, obawy, że „nie stanę na wysokości zadania”

aż do   :

  • nieoczekiwanych zaburzeń pamięci, tzw.  ? zapominania  ? oraz  ? zapominania się…  ? , powtarzaj?ce się błędy
  • ogromnego zmęczenia/przemęczenia – fizycznego i/lub psychicznego, zestresowania, stanów niepokoju, a także zachowań wskazuj?cych na uzależnienie (papierosy, kawa….)

Jego poczucie czasu, stosunek do pracy, do siebie do innych s? kompletnie zakłócone… wszystko zaczyna „puszczać w szwach"….

Oznacza to niew?tpliwe, ze Wasz współpracownik wszedł w strefę zagrożenia, którym jest   wypalenie zawodowe.

Na tym etapie możecie i powinniście   zareagować. Burn out nie pojawia się z dnia na dzień. Potrzebuje czasu, żeby się rozwin?ć i przybrać formy, które zaczynaj? być niepokoj?ce. Jego powstawaniu sprzyja kontekst, w którym możemy odnotować siln? presję, poczucie zagrożenia, permanentne wyzwania, którym powinniśmy sprostać.

Jak  ? ugasić ogień  ?, zanim nie będzie za późno dla pracownika i dla firmy?

W czasie naszego szkolenia będziemy mieli okazje przyjrzeć się różnym obliczom wypalenia zawodowego i wspólnie się zastanowić jak skutecznie i „po ludzku” reagować w takich przypadkach, żeby zadbać zarówno o pracownika, jak i interesy firmy.
  

Osoba prowadz?ca :

Magdalena Niniewski - konsultant-coach, trener & mentor

Założycielka firmy „Evolutis” (styczeń 2007), działaj?cej w dziedzinie coachingu indywidualnego i zespołowego, komunikacji interpersonalnej i menedżmentu interkulturowego, Magdalena od 10 lat wykonuje swój zawód równolegle zarówno we Francji, jak i w Polsce.
  
Posiada podwójn? – polsko-francusk? kulturę. 25 lat przeżytych w Polsce, a następnie 25 lat doświadczenia zawodowego zdobytego we Francji, gdzie kontynuuje jego wzbogacanie poprzez współpracę z międzynarodowymi korporacjami.
Magdalena wykorzystuje w swojej pracy coacha, konsultanta i trenera ponad 20-letni? karierę zawodow?, która przebiegała w dużych koncernach międzynarodowych we Francji. Magdalena posiada wyższe wykształcenie humanistyczne (jest absolwentk? Uniwersytetu Warszawskiego), rozszerzonego podyplomowymi studiami w dziedzinie biznesu – MBA w Paryskiej Wyższej Szkole Handlowej (l’ESCP-Europe).
Magdalena jest również akredytowanym i regularnie superwizowanym w Paryżu coachem francuskiej Szkoły coachingu „Transformance” oraz psychoterapeut? posiadaj?c? dyplom Paryskiej Szkoły Gestaltu (EPG). Coraz więcej przypadków wypalenia zawodowego obserwowalnych u klientów zarówno we Francji, jak i w Polsce sprawiły, ze dzisiaj pochyla się również i nad ta tematyk?. Poprzez podejście systemowe bior?ce pod uwagę nie tylko jednostkę, ale i system, w którym ona funkcjonuje Magdalena stara się zachęcić organizacje do reagowania „?  temps” i w ten sposób zapobiegania nieodwracalnym skutkom burn out’u.
Poza tym poprzez coaching transformacyjny wspiera wysok? kadrę menedżersk? w procesie przemian zwi?zanych zarówno ze zmianami instytucjonalnymi, kulturowymi jak i tożsamościowymi.
W pracy z zespołami poprzez innowacyjn? metodę „codéveloppement professionnel” przyczynia się do rozwijania tzw. „organizacji inteligentnych” – podstawowego czynnika sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku, a także nowego sposobu funkcjonowania zespołów wg zasady „co-opetition”.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!