Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 450 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa - aspekty kontraktowe (NDA) i poza kontraktowe

 

>

Program spotkania :

1. Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa?

  • definicja ustawowa;
  • tajemnica a pojęcia pokrewne: informacja niejawna, know-how, tajemnica handlowa;
  • praktyczne przykłady: co jest a co nie jest tajemnic? przedsiębiorstwa;

2. Prawo do tajemnicy przedsiębiorstwa:

  • kto jest uprawniony do tajemnicy przedsiębiorstwa?
  • kiedy tajemnica przedsiębiorstwa zaczyna i kończy podlegać ochronie prawnej?
  • kto jest obowi?zany do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa w poufności?

3. Jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa?

  • ochrona w przypadku braku umowy o zachowaniu poufności (ochrona deliktowa);
  • umowy o zachowaniu poufności (NDA) – co powinny zawierać, ile czasu mog? obowi?zywać?
  • tajemnica przedsiębiorstwa w relacjach z pracownikami.

Osoba prowadz?ca :

Paweł Woronowicz – adwokat w kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr sp. k. Jest członkiem zespołu prawa własności intelektualnej oraz umów handlowych.

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Odbył roczne stypendium na Wydziale Prawa Uniwersytetu Paris V im. Kartezjusza w Paryżu. Absolwent Centrum Prawa Francuskiego i Europejskiego organizowanego przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy z Uniwersytetem w Poitiers, a także Szkoły Prawa Brytyjskiego i Europejskiego organizowanej przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy z Uniwersytetem w Cambridge. W 2014 r. odbył staż w paryskiej kancelarii De Pardieu Brocas Maffei A.A.R.P.I. Aktualnie jest doktorantem w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, prawie umów handlowych oraz prawie prywatnym międzynarodowym. Ponadto jest specjalist? w zakresie ochrony domen internetowych, ochrony dóbr osobistych, oraz prowadzi sprawy zwi?zane z czynami nieuczciwej konkurencji. Sporz?dza projekty i negocjuje umowy handlowe, w tym umów dystrybucyjnych, agencyjnych, franczyzy czy sprzedaży towarów między przedsiębiorcami, a także weryfikuje wzorce takich umów pod k?tem ich zgodności z prawem polskim.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!