Ochrona marki w Polsce - spotkanie I : ochrona cywilnoprawna


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Jak zabezpieczyć swoją własność intelektualną? Jak nie naruszyć własności intelektualnej konkurentów? Jakie korzystanie z cudzej własności intelektualnej jest dozwolone? Jaką strategię przyjąć w przypadku naruszenia praw własności intelektualnej?

 

>

Spotkanie jest skierowane do managerów działów marketingu i działów badań i rozwoju oraz prawników wewnętrznych.

W trakcie trzech spotkań zostan? omówione prawa chroni?ce własność intelektualn?, metody zabezpieczenia się przed naruszeniem własności intelektualnej, roszczenia przysługuj?ce uprawnionemu z własności intelektualnej w przypadku jej naruszenia, najnowsze orzecznictwo polskie i wspólnotowe w zakresie własności intelektualnej. Spotkania będ? miały charakter praktyczny i będ? omawiały konkretne przypadki.     

  Kolejne spotkania z tej serii : 6 lutego i 11 marca

Prowadz?cy :

Marcin Fijałkowski - Radca Prawny / Rzecznik Patentowy

Marcin Fijałkowski kieruje zespołem zajmuj?cym się doradztwem z zakresu ochrony znaków towarowych. Posiada tytuł rzecznika patentowego oraz radcy prawnego. Od 2003 roku specjalizuje się również w sprawach zwi?zanych z prawem autorskim i nieuczciw? konkurencj? oraz reprezentuje klientów przed s?dami cywilnymi, Urzędem Patentowym RP, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego i polskimi i międzynarodowymi s?dami arbitrażowymi ds. domen internetowych. Doświadczenie zawodowe Marcina Fijałkowskiego obejmuje zarz?dzanie dużymi portfelami znaków towarowych międzynarodowych firm z sektora farmaceutycznego, tytoniowego i FMCG. Pracował również w biurze Baker & McKenzie w Zurychu, gdzie zajmował się koordynacj? międzynarodowych programów egzekucji praw własności intelektualnej. Prestiżowe rankingi branżowe Chambers Europe i Chambers Global rekomenduj? go jako eksperta w dziedzinie własności intelektualnej.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!