Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu i rekrutacji


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy)

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy, pozwalającej na przystosowanie procesu przetwarzania danych osobowych w ramach zatrudnienia i rekrutacji do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych.

 

>

W trakcie szkolenia poruszone zostan?, między innymi, zagadnienie zakresu danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy, które pracodawca może przetwarzać, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz monitorowania pracowników w miejscu pracy. Podczas szkolenia uczestnicy będ? mogli uzyskać odpowiedzi na pytania, z którymi spotykaj? się na co dzień, np. na temat możliwość pozyskiwania informacji o niekaralności kandydata do pracy, referencji od byłych pracodawców czy też konieczności zamieszczania klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w CV.

Szkolenie jest przede wszystkim przeznaczone dla tych osób, które maj? lub mog? mieć do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy. Tematyka szkolenia powinna więc być szczególnie interesuj?ca dla kierowników i pracowników działów HR, księgowości a także kadry menadżerskiej, która kształtuje politykę personaln? przedsiębiorstwa.

Agenda szkolenia:

1. Zagadnienia ogólne – podstawowe definicje z zakresu ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa maj?ce zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu i rekrutacji.
2. Obowi?zki pracodawcy w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy.
3. Przetwarzanie danych osobowych pracowników oraz kandydatów do pracy:

  • zakres danych osobowych, które pracodawca może przetwarzać,
  • przetwarzanie wrażliwych danych osobowych (np. danych na temat stanu zdrowia, nałogów, niekaralności etc.),
  • zgoda jako podstawa przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu i rekrutacji,
  • zasady monitorowania pracowników.

4. Odpowiedzialność administratora danych.

5. Dyskusja oraz odpowiedzi na pytania uczestników.

Prelegenci :

Ewa Kacperek

Ewa Kacperek zajmuje stanowisko counsela w Departamencie Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Nowych Technologii. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz nieuczciwej konkurencji.

Ewa Kacperek doradza polskim i międzynarodowym korporacjom w zakresie ochrony znaków towarowych, praw autorskich, zwalczania nieuczciwej konkurencji, umów licencyjnych i ochrony danych osobowych jak również w zakresie usług świadczonych drog? elektroniczn?.   Zajmuje się zarówno doradztwem w zwi?zku z transakcjami fuzji i przejęć (mergers & acquisitions) jak i bież?cym doradztwem na rzecz podmiotów gospodarczych.   W ramach swojej praktyki s?dowej, Ewa wielokrotnie reprezentowała klientów przed s?dami, z S?dem Najwyższym wł?cznie, w sprawach o naruszenie własności intelektualnej oraz reguł uczciwej konkurencji.   Ewa reprezentuje klientów również przed Urzędem Patentowym RP.

Ewa jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Łukasz Czynienik

Łukasz Czynienik pracuje w warszawskim biurze Hogan Lovells od 2008 roku, jako członek Departamentu Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Nowych Technologii.

Łukasz posiada doświadczenie w pracy z klientami polskimi i zagranicznymi w zakresie dotycz?cym prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, technologii internetowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji, ochrony danych osobowych, prywatności i tajemnicy przedsiębiorstwa, nazw domen internetowych oraz prawa cywilnego i handlowego.

W 2007 roku Łukasz Czynienik ukończył stosunki międzynarodowe w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2009 roku Łukasz został absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Łukasz jest współautorem oraz autorem publikacji i artykułów z zakresu ochrony danych osobowych oraz nowych technologii.

Od 2013 roku Łukasz jest radc? prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin