Ochrona danych osobowych w Polsce

CCIFP, Plac Trzech Krzyży 18
See on map

Cena : 150 PLN + 22 % VAT firmy stowarzyszone
400 PLN + 22 % VAT firmy nie-stowarzyszone

Passé

L'événement est terminé.

>

Prelegent: Wierzbowski i Wspólnicy Sp. Komandytowa

1. Pojęcie "danych osobowych"
2. Kiedy możemy wykorzystać   (przetwarzać) cudze dane osobowe?
3. Obowi?zki podmiotu wykorzystuj?cego dane osobowe
4. Obowi?zek informacyjny
5. Prawa osoby, której dane dotycz?
6. Zabezpieczenie danych
7. Przekazanie danych na obszarze Polski, Unii Europejskiej i do państw trzecich
8. Organ ochrony danych osobowych

Warunki uczestnictwa:

Wymagane potwierdzenie dokonania płatności semianrium.
1. Koszt uczestnictwa wynosi 150 PLN + 22% VAT (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz 400 PLN + 22% VAT (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003.
Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty

2. W przypadku anulowania zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem seminarium wpłata na poczet uczestnictwa niepodlega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Prosimy o przesłanie informacji faxem (22) 69675 90, lub drog? elektroniczn?: joanna.jaroch(@)ccifp.pl. W każdym momencie można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.

3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy uczestnikom koszty.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!