Ochrona danych osobowych - rewolucyjne zmiany na poziomie unijnym


CCIFP: ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Nadchodzą rewolucyjne zmiany w ochronie danych osobowych na poziomie unijnym – jak się na nie przygotować ?

 

>

Już wkrótce wejd? w życie nowe regulacje prawne w zakresie ochrony danych osobowych we wszystkich krajach członkowskich UE. Warto już teraz rozpocz?ć przygotowania do rewolucyjnych zmian w podejściu do ochrony danych osobowych. Nadchodz?ce zmiany będ? miały ogromny wpływ na realizacje procesów biznesowych we wszystkich obszarach działalności firm, zarówno w relacjach B2B jak i B2C.

Spotkanie pozwoli spojrzeć na zbliżaj?ce się zmiany z trzech istotnych perspektyw: nowych wymogów prawa, wdrożenia przepisów w bież?cych działaniach operacyjnych w organizacji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu - budowaniu relacji z Klientami i kontrahentami w oparciu o budowanie kodeksu dobrych praktyk w tym obszarze.

Zakres merytoryczny spotkania:

  • omówienie najważniejszych nadchodz?cych zmian w zakresie nowych, europejskich przepisów o ochronie danych osobowych,
  • bezpieczeństwo danych w organizacji - najważniejsze wymogi prawne,
  • sankcje za nieprzestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych,
  • ochrona danych osobowych vs. procesy biznesowe w organizacji (front & back office),
  • społeczna odpowiedzialność biznesu - budowanie relacji z Klientami i Kontrahentami w oparciu o kodeks dobrych praktyk w obszarze danych osobowych

Spotkanie będzie prowadzone w formie wykładu z bież?cym udzielaniem odpowiedzi na zadawane pytania, prezentacj? multimedialn? oraz wymian? pogl?dów wynikaj?c? z praktyki zwi?zanej z zagadnieniami przetwarzania danych osobowych.

Osoba prowadz?ca :

Joanna Tomaszewska, Partner - Dr Joanna Tomaszewska specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, komunikacji elektronicznej, prawie własności intelektualnej i prawie mediów i reklamy. Jest cenionym i dedykowanym specjalist? z zakresu ochrony prywatności i danych osobowych, nie tylko w Polsce ale i również w zakresie doradztwa z zagadnień przetwarzania danych w wymiarze paneuropejskim. Ma praktykę w prowadzeniu szeregu postępowań administracyjnych przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz monitoruje na bież?co podejście organu do różnych aspektów przetwarzania danych osobowych. Ponadto świadczy usługi prawne w zakresie komunikacji elektronicznej, e-commerce, ochrony własności intelektualnej przedsiębiorców oraz w kwestiach bezpieczeństwa produktów i ich oznakowania. Opiniuje zgodność działań promocyjnych i reklamowych z prawem. Częsty prelegent na konferencjach poświęconych ochronie danych osobowych oraz zagadnieniom promocji i reklamy i prowadz?ca szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.   Mecenas Joanna Tomaszewska   w latach 2009-2011 pracowała dla znanych belgijskich kancelariach prawnych w Brukseli, w 2007 – 2008 r. odbyła staż w Komisji Europejskiej.   Joanna jest członkiem International Association of Privacy Professionals.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!