Ocena efektywności projektów szkoleniowych


CCIFP, Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane tylko dla firm stowarzyszonych

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

  Serdecznie zapraszam Państwa na kolejne spotkanie KLUBU HR działaj?cego we Francuskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Polsce.

Tym razem tematem, który poruszymy będzie: Ocena efektywności projektów szkoleniowych

Klub moderować będzie Elżbieta Strojny,   Dyrektor DORIES ARIA

Wydaje się oczywistym, że w dobie rozwijajacej się gospodarki opartej na wiedzy, ocena efektów szkoleniowych będzie istotnym etapem projektowania strategii rozwoju personelu. Tymczasem, w przypadku większości przedsiębiorstw, podejmuj?cych działania edukacyjne, wcale tak się nie dzieje. Dlatego szkolenia - niestety - znacznie częściej traktowane s? jako koszt, a nie jako inwestycja. Dlczego tak się dzieje?

Jeżeli w ogóle prowadzony jest proces ewaluacji projektów szkoleniowych, to najczęściej zaczyna się on tuż przed zakończeniem szkolenia, koncentruj?c się na badaniu opinii uczestników i ewentualnie na przprowadzeniu testu wiedzy. Czy te metody s? skuteczne i wystarczaj?ce? Kiedy naprawdę i w jaki sposób ten proces powinien się zacz?ć?

Rzetelna ewaluacja projektów szkoleniowych wzbudza jednak coraz większe zainteresowanie menadżerów, którzy inwestuj?c w rozwijanie wiedzy i umiejętności swojego personelu, pragneliby, aby działania te przełożyły się w stosownym czasie na poprawę wyniku finansowego całego przedsiębiorstwa. Dlaczego więc ewaluacja szkoleń jest ważna? Kto powinien przykładać największ? wagę do ewaluacji? Kto powinien uczestniczyć w procesie oceny? Na jakich poziomach i jak praktycznie możemy tej oceny dokonywać? Co z tego będziemy finalnie mieć? Ile to może kosztować?

Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas Klubu HR, w czasie wspólnego warsztatu.

Warunki udziału w spotkaniu:
-       zarezerwowane tylko dla firm członkowskich
-       bezpłatne
-       w języku polskim

Uprzejmie proszę o potwierdzenie obecności,

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!