Nowe zasady udzielania pomocy na inwestycje i innowacje w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Specjalnych Stref Ekonomicznych

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : 260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

>

Francusko-Polska Izba Gospodarcza wraz z Kancelari? Dentons organizuje spotkanie poświęcone nowemu systemowi zachęt podatkowych dla inwestycji w Polsce. W tym zakresie w dniu 30 czerwca 2018 roku weszła już w życie ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, zaś kluczowe akty wykonawcze do tej ustawy powinny wejść w życie w najbliższym okresie.

Nowe regulacje zakładaj? możliwość udzielania ulg podatkowych firmom inwestuj?cym nie tylko na obszarze dotychczasowych specjalnych stref ekonomicznych (SSE), ale na obszarze całego kraju. W nowym systemie pomoc udzielana będzie na okres oznaczony, nawet do 15 lat, inwestorom, którzy przekrocz? próg minimalnych nakładów inwestycyjnych oraz uzyskaj? minimalny poziom punktów wskazuj?cych na zgodność inwestycji z rz?dow? strategi? rozwoju kraju.

Seminarium odbędzie się w siedzibie CCIFP w dniu 26.10.2018 roku, w godzinach 10.00 – 13.00. Poprowadzi je dr Michał Bernat, radca prawny i doradca podatkowy w zespołach podatkowym oraz konkurencji w warszawskim biurze kancelarii Dentons, specjalizuj?cy się między innymi w zakresie opodatkowania inwestycji zagranicznych oraz pomocy publicznej.

Program seminarium:

 • Wprowadzenie: zasady i praktyka udzielania pomocy w poprzednim systemie SSE
 • Omówienie głównych założeń i zasad nowego systemu wsparcia
  • Pojęcia kluczowe dla stosowania nowych przepisów
  • Mapa obszarów wsparcia
  • Zakres i intensywność wsparcia
  • Okres wsparcia
  • Koszty kwalifikowane do objęcia pomoc?
  • Kumulacja pomocy w nowym systemie
  • Zmiana warunków wsparcia
  • Zawieszenie udzielania pomocy i klauzula obejścia prawa
  • Aspekty podatkowe nowego systemu wsparcia
  • Zgodność z prawem pomocy publicznej
  • Zasady przejściowe dotycz?ce dotychczasowych przedsiębiorców strefowych
 • Szczegółowe aspekty udzielenia i korzystania z nowego systemu wsparcia
  • Procedura wydawania decyzji o wsparciu
  • Kryteria ilościowe
  • Sposób obliczania minimalnych nakładów na inwestycje
  • Szczegółowe omówienie kryteriów jakościowych
   • rozwój strukturalny
   • rozwój naukowy
   • rozwój zrównoważony
   • rozwój zasobów ludzkich
  • Wzór wniosku o udzielenie wsparcia
  • Sposób weryfikacji kryteriów jakościowych
  • Zakres i treść decyzji o wsparciu
  • Lokalizacja inwestycji
  • Kontrola realizacji warunków zawartych w decyzji o wsparciu
  • Ewidencja wsparcia nowej inwestycji
  • W kierunku optymalnej strategii ubiegania się o wsparcie w nowym systemie
  • Kontrole przedsiębiorców otrzymuj?cych pomoc publiczn?
 • Ocena skutków biznesowych nowych regulacji
 • Inne formy pomocy podatkowej dla przedsiębiorców, w tym w zakresie badań i rozwoju
 • Sesja Q&A

Planowane jest przeprowadzenie szkolenia w języku polskim. Jednakże, w zależności preferencji uczestników możliwa jest również organizacja wspomnianego szkolenia (lub dodatkowej sesji) w języku francuskim.

Osoba prowadz?ca :

Dr Michał Bernat, radca prawny i doradca podatkowy, counsel w warszawskim biurze kancelarii Dentons, jest członkiem zespołów Doradztwa Podatkowego oraz Prawa Konkurencji. Specjalizuje się w opodatkowaniu inwestycji bezpośrednich i transakcji M&A, zachętach inwestycyjnych oraz projektach z zakresu rozwoju infrastruktury i restrukturyzacji. Posiada ponad 17-letnie doświadczenie w doradztwie transakcyjnym, kształtowaniu inwestycji oraz projektach typu greenfield i brownfield. Doradzał także wiod?cym krajowym i zagranicznym przedsiębiorstwom z sektora instytucji finansowych, energetycznego oraz nieruchomości.

Międzynarodowe doświadczenie w kwestiach podatkowych i pomocy publicznej zdobywał między innymi w brukselskim biurze polskiej kancelarii prawniczej, w Komisji Europejskiej oraz Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Partner merytoryczny :

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!