Nowe zasady rozliczania w zakresie podatku od towarów i usług

Cena :
200 pln netto + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 pln netto + 22% VAT - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Zmiany przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporz?dzeń wykonawczych z ni? zwi?zanych wprowadziły, częściowo z dniem 1 grudnia 2008 roku, częściowo dopiero z dniem 1 stycznia 2009 roku, nowe zasady oraz opcje rozliczania podatku od wartości dodanej.

Bliższe przyjrzenie się nowym regulacjom umożliwi prawidłowe rozliczenie tego podatku, niekiedy również pozwoli zoptymalizować planowane nowe przedsięwzięcia.

Grupa docelowa:
Seminarium skierowane jest zarówno do księgowych, osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w firmie, jak i do dyrektorów finansowych.

Program seminarium:

 1. Nowe definicje ustawowe
 2. Przemieszczanie towarów do magazynów konsygnacyjnych
 3. Moment powstania obowi?zku podatkowego  
 4. Miejsce świadczenia, również w kontekście planowanych od 2010 roku zmian
 5. Obrót i jego korekty
 6. Wewn?trzwspólnotowe transakcje towarowe – nowe zasady i terminy ich rozpoznawania i deklarowania
 7. Nowe zwolnienia z VAT
 8. Opcja "opodatkowania dostawy nieruchomości"
 9. Wydłużony termin odliczenia podatku naliczonego VAT  
 10. Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym w przypadku braku czynności (prawo ż?dania zwrotu)
 11. Terminy zwrotu podatku VAT  
 12. Likwidacja 30% sankcji
 13. Ulga za „złe długi” – urealnienie skorzystania z niej  
 14. Nowe deklaracje i zasady ich składania
      

Seminarium poprowadzi w imieniu Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o. – Magdalena Bednarek-Sieradzka, doradca podatkowy, która od 12 lat zajmuje się doradzaniem podmiotom zagranicznym, jak również polskim spółkom utworzonym z kapitałem zagranicznym, w zakresie rozliczeń podatkowych, optymalizacji podatkowych planowanych przedsięwzięć gospodarczych.

Partner merytoryczny:

http://www.centralaudit.pl/?site=1

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób.
"Warunki płatności i uczestniczenia w seminarium" do pobrania na dole strony.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!