Nowe zasady rozliczania nadwyżki VAT


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Na pocz?tku 2017 roku wprowadzono bardzo istotne zmiany w zakresie dokonywania rozliczenia podatku VAT. Charakter znowelizowanych przepisów jasno wskazuje na d?żenie organów skarbowych do prowadzenia wzmożonej i szczegółowej kontroli, zmierzaj?cych do przeciwdziałania wyłudzeniom zwrotu VAT.

Celem seminarium jest przybliżenie nowych zasad rozliczania nadwyżki podatku VAT oraz zwrócenie uwagi, jak zmiany wpływaj? na funkcjonowanie i prowadzenie przedsiębiorstwa.

Podczas spotkania  przedstawimy Państwu aktualne orzecznictwo oraz stanowiska organów skarbowych, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk. Przybliżymy m.in. następuj?ce zagadnienia:

  • terminy zwrotu VAT oraz nowe warunki uprawniaj?ce do otrzymania zwrotu podatku w przyśpieszonym terminie,
  • sposoby regulowania płatności za zakupione towary i usługi w aspekcie ich wpływu na rozliczenie nadwyżki VAT,
  • status podatnika w kontekście możliwości wyst?pienia o zwrot podatku VAT,
  • rozszerzenie możliwości weryfikowania dokonywanych transakcji (wszyscy kontrahenci z łańcucha),
  • sprawdzenie zasadności zwrotu VAT po nowelizacji (szeroki kr?g podmiotów uprawnionych do wstrzymania zwrotu).

Adresatami seminarium s? pracownicy działów finansowych, księgowych, przedsiębiorcy, członkowie Zarz?dów spółek.

Osoba prowadz?ca :

Agata Nieżychowska jest doradc? podatkowym nr wpisu 10178. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobyte w jednej z firm tzw. wielkiej czwórki oraz w renomowanych międzynarodowych kancelariach prawnych, gdzie zajmowała się przede wszystkim kompleksowym i stałym wsparciem podatkowym podmiotów z sektora nieruchomości, branży energetycznej, w tym energetyki odnawialnej, farmaceutycznej, FMCG, mediów i reklamy oraz funduszy inwestycyjnych. Prowadziła również liczne projekty optymalizacji podatkowej, restrukturyzacji, fuzji i przejęć, nabywania i zbywania aktywów, w tym dla międzynarodowych grup kapitałowych i czołowych międzynarodowych funduszy inwestycyjnych. Agata posiada również bogate doświadczenie w zakresie kompleksowych przegl?dów podatkowych, w tym przed i po transakcyjnych przegl?dów due diligence oraz przegl?dów typu tax compliance. Prowadziła liczne projekty obejmuj?ce międzynarodowe planowanie podatkowe, opracowanie optymalnych podatkowo modeli inwestycji oraz modeli prowadzenia bież?cej działalności. Jej doświadczenie obejmuje również kompleksowe doradztwo podatkowe przy przedsięwzięciach prowadzonych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz prowadzenia działalności w ramach specjalnych stref ekonomicznych.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!