Nowe trendy w zakupach w centrum transformacji gospodarki światowej


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Klub DAF

 

>

Jak efektywnie współpracować z wewnętrznymi i zewnętrznymi partnerami biznesowymi, by budować innowacyjność firmy?

Jak? strategię rozwoju przyj?ć aby obniżyć koszty materiałów?

Jak budować wartość oferty w oczach klientów?

European Institute of Purchasing Management (EIPM) zaprasza do dyskusji o roli jak? pełni? zakupy w przedsiębiorstwie w świetle zmian zachodz?cych w światowej gospodarce. Wstępem do dyskusji będzie prezentacja o najnowszych trendach i praktykach w zarz?dzaniu zakupami. Wspólnie zastanowimy się jak dopasować strategię zakupow? do strategii firmy oraz jakie kompetencje potrzebujemy w zespole do jej implementacji.

Materiały z obszaru trendów i najlepszych praktyk s?  tworzone w oparciu o działalność badawcz? „Value Creation Observatory”, publikacje „Journey to Sourcing Excellence” Instytutu EIPM oraz spotkania kadry zarz?dzaj?cej. www.eipm.orgwww.eipm-poland.org

Zapraszamy średnie i duże firmy działaj?ce na rynkach międzynarodowych i w Polsce.

Program spotkania :

  • zapoznanie z najnowszymi trendami w zakupach
  • dopasowanie celów zakupowych do celów firmy
  • budowanie relacji wspieraj?cych innowacyjność
  • zarz?dzanie kompetencjami zakupowymi zespołu

Osoba prowadz?ca :

Rafał Dados – Partner

Ukończył studia MBA według programu National Luis University ze Stanów Zjednoczonych.    Od ponad dekady zwi?zany z zakupami w branżach motoryzacyjnej i morskiej. Posiada bogate doświadczenie w zakupach seryjnych i projektowych.  Jako Partner Zarz?dzaj?cy w Eveneum realizuje projekty dotycz?ce optymalizacji i podnoszenia efektywności organizacji zakupowych. Posiada szerok? wiedzę z zakresu strategii zakupowych, procesów i procedur oraz analizy kosztów. Wprowadził na polski rynek European Institute of Purchasing Management (www.eipm.org) instytut wyznaczaj?cy najnowsze trendy i i propaguj?cy najlepsze praktyki w obszarze zarz?dzania relacjami z partnerami biznesowymi w ramach łańcucha dostaw.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!