Nowe trendy w komunikacji PR


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Cena :
brak wolnych miejsc

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Dzisiejszy świat komunikacji zupełnie się zmienił. Coraz rzadziej sięgamy po prasę, coraz mniej wierzymy treściom w Internecie. Jak więc dotrzeć skutecznie z naszym przekazem do odbiorców? Jak skutecznie komunikować? Jakie s? nowe trendy w komunikacji PR?

 

Artykuł >>>

 

Dlaczego warto uczestniczyć?

Podczas seminarium przedstawimy najnowsze trendy w PR, odpowiemy na pytanie jak wielki wpływ niesie ze sob? komunikacja w sieci i w jak dużym stopniu wpłynęła na sposób komunikacji firm. Przedstawimy case studies opisuj?ce przykłady strategii PR i omówimy jakie kanały warto wykorzystywać w komunikacji.  

Do kogo skierowane jest seminarium?

Zapraszamy dyrektorów i specjalistów z działów marketingu, komunikacji i PR

 

W programie:

09:30 – 10:30       O nowych trendach w komunikacji – wprowadzenie               

10:30 – 11:00       Nowe narzędzia komunikacji

Omówienie sposobu działania wybranych narzędzi komunikacji przez Internet

Prezentacja możliwości i wpływu komunikacji w sieci na dotychczasowy model

11.15 -13.00        Co dziś komunikujemy i dlaczego?

Praktyczne przykłady najbardziej udanej komunikacji z otoczeniem

Analiza wybranych case study

 

Partner seminarium:

http://www.ciszewskipr.pl/

Prelegenci:

      

Sebastian Hejnowski

Dyrektor Zarz?dzaj?cy Ciszewski Public Relations SA, jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert w dziedzinie komunikacji kryzysowej,  posiada duże doświadczenie w obsłudze  firm z sektora turystycznego oraz public affairs. Doradza m.in. Europejskiemu Centrum Solidarności w Gdańsku oraz Instytutowi Spraw Publicznych. Prowadził liczne kampanie społeczne m.in. „Wyślij CV, ktoś czeka” na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Jerzy Ciszewski

Założyciel i Prezes powstałej w 1994 r. agencji Ciszewski Public Relations SA. Od maja 2004 do kwietnia 2005 sprawował funkcję Głównego Doradcy Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od kwietnia 2005 do listopada 2005 pełnił funkcję najpierw podsekretarz stanu, a następnie sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Sportu. Na pocz?tku roku 2006 powrócił do pracy w Ciszewski Public Relations SA. w charakterze doradcy Zarz?du. Od marca 2007 r. pełni ponownie funkcję Prezesa agencji. Zajmuje się rozwojem firmy na rynkach europejskich, a także strategicznym nadzorem nad obecnymi i potencjalnymi klientami agencji oraz realizowanymi projektami.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób.

Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

Prosimy o dokonanie płatności przed seminarium po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu termin seminarium oraz nazwisko uczestnika.

Warunki płatności i uczestnictwa w seminarium >>>

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!