Webinar  •  Webinar Finanse i Podatki

Nowe rozwiązania - Ustawa o Efektywności energetycznej

Język :
polski

Cena : Wydarzenie bezpłatne dla firm stowarzyszonych w CCIFP.

Passé

L'événement est terminé.

Na spotkaniu omówione zostaną kierunki zmian przewidziane w projekcie nowelizacji

Na stronie RCL opublikowana została nowa wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 14 listopada 2020 r.): https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337302/katalog/12710910#12710910

 

Kierunki zmian przewidziane w projekcie nowelizacji są zbliżone do tych, które zostały zaprezentowane w projekcie z dnia 19 sierpnia 2020, niemniej jednak warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii, które pojawiły się w najnowszej wersji projektu.

 

Projekt nowelizacji ustawy wprowadza nową kategorię podmiotów zobowiązanych. Obowiązek uzyskania oszczędności energii finalnej ma być nałożony również na podmioty paliwowe wprowadzające paliwa ciekłe do obrotu. W związku z powyższym zaproponowano wprowadzenie do ustawy nowych pojęć, takich jak (i) podmiot paliwowy, (ii) paliwa ciekłe czy (iii) wprowadzenie paliw ciekłych do obrotu. Zaproponowano również preferencyjne zasady dotyczące możliwości realizacji przez podmioty paliwowe obowiązku poprzez uiszczenie opłaty zastępczej w latach 2021-2025.

 

Proponowane rozwiązania regulują również kwestię tzw. bezzwrotnych programów dofinansowań, dzięki którym realizacja przedsięwzięć proefektywnościowych u odbiorców końcowych będzie mogła być zaliczana na poczet obowiązku uzyskania oszczędności energii finalnej. Zmianie ulegną również przepisy dotyczące samego procesu uzyskiwania białych certyfikatów i sposobu rozliczania się z wykonania obowiązku.

 

Spotkanie poprowadzi Łukasz Petelski, radca prawny z Kancelarii Eversheds Sutherland Wierzbowski.

 

Partner wydarzenia:

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!