Nowe ostrzejsze przepisy antykorupcyjne we Francji - konsekwencje dla firm w Polsce


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
250 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 450 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Francję czekaj? poważne zmiany w zakresie regulacji dotycz?cych przejrzystości, przeciwdziałania korupcji i modernizacji gospodarki. Najprawdopodobniej jeszcze przed końcem 2016 roku w życie wejdzie ustawa o przejrzystości, przeciwdziałaniu korupcji i modernizacji gospodarki.

Obowi?zek wprowadzenia środków zapobiegania korupcji dotyczyć będzie spółek (oraz ich kadry kierowniczej) zatrudniaj?cych więcej niż 500 pracowników, spółek należ?cych do grup zatrudniaj?cych więcej niż 500 pracowników i spółek generuj?cych skonsolidowane przychody na poziomie wyższym niż 100 milionów Euro. W praktyce oznacza to, że na ten obowi?zek musz? być także gotowe polskie spółki będ?ce części? dużych francuskich grup kapitałowych.

Nasze spotkanie ma na celu wyjaśnienie nowych przepisów oraz konsekwencji z nich wynikaj?cych dla firm w Polsce.

Już wkrótce dostępny będzie szczegółowy program seminarium.

Osoby prowadz?ce spotkanie :

Angelika Ciastek-Zyska, Manager, Zespół Usług Śledczych i Zarz?dzania Ryzykiem Nadużyć, PwC Polska

Dominika Stępińska-Duch, adwokat, partner Raczkowski Paruch

Partnerzy merytoryczni wydarzenia:

  
      

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!