Szkolenie

Nowe obowiązki przedsiębiorców – zamknięcie roku 2019 w cenach transferowych oraz przepisy o zatorach płatniczych

Aleje Jerozolimskie 93, 02-001, Warszawa, Polska
See on map

Cena : 260 PLN + VAT pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN + VAT pozostałe osoby

Osobom, które anulują swój udział w seminarium do 3 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów seminarium. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 3 dni przed seminarium, koszty nie są zwracane.

Passé

L'événement est terminé.

Zapraszamy na seminarium poświęcone dwóm ważkim z punktu widzenia przedsiębiorców zagadnieniom – cenom transferowym oraz zatorom płatniczym. Najpierw przyjrzymy się nowym przepisom znacznie zmieniającym polskie regulacje dotyczące cen transferowych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Podczas seminarium omówione zostaną najważniejsze z punktu widzenia podatnika zmiany w prawie podatkowym, a także podniesiony zostanie temat rozszerzenia odpowiedzialności osób zarządzających w przedsiębiorstwach. Następnie omówiona zostanie obowiązująca od 1 stycznia br. ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, która modyfikuje szereg aktów prawnych, przez co wpływa na działalność każdego przedsiębiorcy – w szczególności w zakresie skutecznego i terminowego opłacania należności.

Część pierwsza – ceny transakcyjne

10.00 – 11.30

 

Od 1 stycznia 2019 r. na przedsiębiorców nałożone zostało wiele nowych obowiązków w zakresie cen transferowych. Co za tym idzie, wraz z zamknięciem okresu rozliczeniowego objętego nowymi przepisami, podatnicy zobowiązani są do dokonania rozliczeń w ramach ich grup kapitałowych według nowych zasad.

 

Podczas spotkania omówimy nowe obowiązki w zakresie cen transferowych oraz wnikające z nich ryzyka podatkowe, w szczególności, oświadczenie o rynkowym charakterze transakcji i sporządzeniu dokumentacji cen transferowych, formularz TP-R oraz nowe zasady dokonywania korekt cen transferowych (tzw. TP adjustment).

 

Poruszymy ponadto kwestię planowania czynności podatnika w celu prawidłowego wypełnienia nowych obowiązków krok po kroku.

 

 

Program prezentacji:

 • najważniejsze zmiany w prawie podatkowym w obszarze cen transferowych:
 • nowe oświadczenie o dokumentacji TP i rynkowym charakterze transakcji,
 • wprowadzenie formularza TP-R,
 • zmiana zakresu obowiązku dokumentacyjnego (podwyższone progi, obowiązkowe analizy danych porównawczych),
 • zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji krajowych,
 • wprowadzenie tzw. „safe harbours”,
 • korekty cen transferowych,
 • pytania od uczestników.

 

Część druga – zatory płatnicze

11.30 – 13.30

 

Przepisy, które weszły w życie od 1 stycznia br. mocno zaingerowały w swobodę zawierania przez przedsiębiorców umów, ustalając maksymalne, a w wielu przypadkach także sztywne, terminy zapłaty wierzytelności. Przedsiębiorcy zostali obarczeni nowymi obowiązkami, m.in. koniecznością składania corocznych sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty, które będą publicznie dostępne, czy badania statusu drugiej strony umowy.

Ważne zmiany zostały wprowadzone także w zakresie prawa podatkowego oraz procedury cywilnej.

Nową kompetencję zyskał Prezes UOKiK – nadzoruje teraz rynek w zakresie zatorów płatniczych. Organ ten może nakładać kary na przedsiębiorców za nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych w transakcjach handlowych. Postępowania w tym zakresie mogą być wszczynane po anonimowych donosach z rynku, a sygnalistom jest zapewniana anonimowość. Tak jak w przypadkach innych postępowań, Prezes UOKiK uzyskał też kompetencję do przeprowadzenia niezapowiedzianych kontroli u przedsiębiorców. Kontrowersyjny jest zarówno sposób nakładania kar, jak i sposób i ewentualna możliwość ich weryfikacji w postępowaniu odwoławczym.

Przedsiębiorcy będą zatem musieli skutecznie przygotować się do nowej rzeczywistości prawnej.

 

Program prezentacji:

 • Czym są zatory płatnicze – zarys i powody nowelizacji
 • Nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych
 • Nowe obowiązki przedsiębiorców
 • Kiedy i za jakie działanie związane z zatorami płatniczymi przedsiębiorca może spodziewać się kary ze strony Prezesa UOKiK
 • Jakie są uprawnienia Prezesa UOKiK w zakresie zatorów płatniczych

Partnerzy merytoryczni

Mapa dojazdu

Siedziba CCIFP : Aleje Jerozolimskie 93, Nowogrodzka Square, 6 minut pieszo od Dworca Centralnego , 3 minuty od Placu Starynkiewicza

Zapraszamy do korzystania ze środków transportu publicznego. Do siedziby Izby najłatwiej dotrzesz:

Metrem - linia M1 (stacja Centrum)

Tramwajem – linie: 7, 9, 22, 24, 25 (przystanek Plac Starynkiewicza)

Autobusem – linie: 127, 128, 158, 175 (przystanek Plac Starynkiewicza) lub linie: 131, 501, 517, 519, 521, 522, 525 (przystanek Dworzec Centralny)

Rowerem – najbliższe stacje Veturilo znajdują się w przy ulicy Williama Heerleina Lindleya oraz przy skrzyżowaniu ulic Żelaznej i Siennej.

Płatne miejsca parkingowe z tyłu budynku, przy ul. Nowogrodzkiej (wjazd na ul. Nowogrodzką od ul. Chałubińskiego, ruch jednokierunkowy)

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!