Webinar  •  Webinar

Nowe miejsca pracy i zatrudnianie osób 50+. Wyzwania dla pracodawców? Korzyści?

Język :
polski

Cena : Wydarzenie bezpłatne.

Passé

L'événement est terminé.

Podczas spotkania opowiemy o wyzwaniach na rynku pracy oraz o korzyściach płynących z tworzenia nowych miejsc pracy, w tym z zatrudniania osób 50+.

Zapraszamy na spotkanie, podczas którego opowiemy o wyzwaniach na rynku pracy oraz o korzyściach, jakie płyną dla firm z tworzenia nowych miejsc pracy, w tym z zatrudniania osób 50+.

 

Część 1

Czy menadżerowie po 50-tce mają szansę znaleźć zatrudnienie? Z jakimi trudnościami wiąże się utrzymanie na rynku pracy, po przekroczeniu „pewnego wieku”?

Prowadząca: Katarzyna Zielińska, Partner Arthur Hunt

 

Wydłużenie kariery zawodowej jest faktem - w Unii Europejskiej, liczba osób aktywnych zawodowo powyżej 50 roku życia jest wyższa, niż osób poniżej 35 roku życia. W Polsce, pracownicy 50+ wciąż stanowią istotny zasób, ale nie jest on optymalnie wykorzystany. Dlaczego tak się dzieje i czy jest szansa, aby to zmienić?

 

  • Odsetek osób pracujących w wieku 50+, realia zatrudnienia w Polsce vs. inne kraje.

Jakie czynniki powodują, że wiedza i doświadczenie - tak wysoko cenione i zdobywane przez lata, tracą na

  • atrakcyjności w oczach pracodawców?
  • Jaka jest perspektywa menadżerów i perspektywa pracodawców?
  • Jak można wykorzystać potencjał doświadczonych pracowników?

 

Podczas naszego spotkania poruszymy powyższe zagadnienia i postaramy się znaleźć odpowiedzi na postawione pytania, a także…. obalić niektóre stereotypy, dotyczące kwestii zatrudniania menadżerów 50+.

 

Część 2

W drugiej części webinaru skupimy się na rozwiązaniach umożliwiających tworzenie nowych miejsc pracy przy mniejszych kosztach dla pracodawców.

 

Prelegent: Piotr Kłosowski – Dział Marketingu, Urząd Pracy m.st. Warszawy.

 

Podczas spotkania z Urzędem Pracy m.st. Warszawy uczestnicy dowiedzą się, jak zatrudnić pracownika i, jak zmniejszyć koszty pracy przy wykorzystaniu różnorodnych rozwiązań: staż, refundacja części kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Zaprezentujemy także formy wsparcia, które umożliwiają pracodawcy zwrot części kosztów wynagrodzenia. Chcemy również opowiedzieć o narzędziach pozwalających na podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych pracowników.

Prezentowane zagadnienia są niezbędnym kompendium wiedzy dla właścicieli firm, kadry zarządzającej, przedstawicieli działów kadr w zakresie możliwości współpracy z Urzędem Pracy m.st. Warszawy.

Omawiane podczas spotkania instrumenty rynku pracy pozwalają rozwinąć zespół pracowników i jednocześnie obniżyć koszty zatrudnienia.

Partner wydarzenia:

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!