COVID-19  •  Komitety  •  Wydarzenia  •  Komitet Energia i Środowisko

Neutralność klimatyczna do 2040 r. - jak to zrobić? Doświadczenia Orange Polska

Język :
polski

Dla firm stowarzyszonych

Cena : Komitet skierowany jest do firm, które płacą składkę na poziomie standard lub wyższą.

Liczba miejsc dla firm doradczych jest ograniczona.

Passé

L'événement est terminé.

Zapraszamy na kolejne spotkanie Komitetu ds. Klimatu, gdzie w ramach wymiany dobrych praktyk między firmami, skupimy się na działaniach Orange Polska.

Grupa Orange w ramach strategii Engage 2025 zadeklarowała osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040r.

Aby zapewnić odpowiednią ścieżkę dojścia do neutralności, na rok 2025 zostały wyznaczone cele:

  1. Redukcji emisji CO2 o 30% (w stosunku do roku 2015)
  2. Osiągnięcia poziomu 50% energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Cel w zakresie zielonej energii dla Orange Polska wynosi 60% w 2025r. Wyższy poziom niż w innych krajach wynika z wysokiego wskaźnika emisji w Polsce. Podczas spotkania omówimy doświadczenia Orange Polska z podpisania pierwszego fizycznego kontraktu PPA w Polsce oraz potencjału rynku.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Komitetu ds. Klimatu, w trakcie którego będziemy kontynuować dyskusję na temat wymiany dobrych praktyk między firmami. Skupimy się na działalności Orange Polska.

 

Komitet skierowany jest do firm, które płacą składkę na poziomie standard lub wyższą. Ponadto, firmy członkowskie pragnące należeć do jednego z Komitetów muszą prowadzić działalność zawodową związaną z tematami prac Komitetu.

Liczba miejsc dla firm doradczych jest ograniczona. 

Regulamin komitetów dostępny jest: https://www.ccifp.pl/fileadmin/cru-1617749588/cru-1615992165/cru-1615543250/cru-1615279601/cru-1614088397/cru-1613386395/cru-1612770587/cru-1612770587/cru-1612770587/pologne/docs/Regulamin_Komitety_sektorowe_CCIFP_12012021.pdf

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!