Komitet

Najważniejsze inicjatywy socjalne UE w zakresie prawa pracy

Siedziba Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, Al. Jerozolimskie 93, 02-001, Warszawa
See on map

Język :
polski

Dla firm stowarzyszonych

Cena : Wydarzenie bezpłatne.

Liczba miejsc dla firm doradczych jest ograniczona. 

Komitet skierowany jest do firm, które płacą składkę na poziomie standard lub wyższą.

Passé

L'événement est terminé.

Omówimy najważniejsze inicjatywy socjalne UE - projekty przepisów dotyczących adekwatnej płacy minimalnej w UE oraz równości wynagrodzeń.

Zapraszamy na kolejne spotkanie Komitetu HR, które poprowadzą eksperci z Kancelarii GIDE LOYRETTE NOUEL, dn. 13.10 w godzinach 10-11.30.

Spotkanie w formie hybrydowej. Można się połączyć na nie przez zoom lub zapraszamy na dyskusję w biurze CCIFP, przy ul. Aleje Jerozolimskie 93 w Warszawie.

 

Mając na względzie rosnące znaczenie wewnętrznych procesów compliance, w tym w sferze prawa pracy, chcemy przedstawić i omówić aktualne nowelizacje oraz inicjatywy w sferze uprawnień pracowniczych. Nasze szkolenie będzie się koncentrować na inicjatywie wprowadzenia we wszystkich krajach przepisów o adekwatnej minimalnej płacy w UE oraz równości wynagrodzeń. Chcielibyśmy wskazać, jakie czynniki brać pod uwagę przy budowaniu/zmianie systemu wynagrodzeń oraz jakie mogą pojawić się nowe obowiązki w zakresie ujawniania, uzasadniania i raportowania różnić płacowych w spółkach/grupach spółek.

Chcemy również zauważyć, iż pogłębiona aktualizacja w sferze socjalnej nabiera szczególnego znaczenia, albowiem już od 2023 wejdą w życie pierwsze obowiązkowe procesy stałego monitorowania zgodności działania spółek w całym łańcuchu dostaw w obszarze praw człowiek i ochrony środowiska. W zakresie stałego monitorowania jest też kwestia równości płac. Obecnie te  przepis weszły w życie w Niemczech ze skutkiem od 2023 roku, ale będą oddziaływać na podwykonawców spółek niemieckich z innych krajów, także poza UE. Unia Europejska jest w początkowej fazie procesu legislacyjnego w zakresie obowiązkowych procesów due diligence w sferze praw człowieka i HR, co przełoży się jeszcze w 2021/I kwartale 2022 na konkretny projekt przepisów ogólnoeuropejskich.

 

Komitet poprowadzą:

Joanna Jasiewicz

Joanna Jasiewicz, adwokat, członek zespołu prawa pracy warszawskiego biura Gide,

Specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym europejskim prawie pracy. Zajmuje się m.in. opiniowaniem zasad zatrudniania pracowników w przypadku restrukturyzacji spółek, przygotowywaniem i negocjowaniem kontraktów menedżerskich, doradztwem w kwestiach grupowych zwolnień związanych z redukcją zatrudnienia lub zakończeniem działalności spółek. Doradza i reprezentuje klientów przed sądami pracy w Polsce, w sprawach z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Posiada uprawnienia mediatora z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Jest członkiem Komitetu Doradczego ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego przy Radzie Unii Europejskiej (przedstawiciel pracodawców, Polska), członkiem Zespołu Trójstronnego ds. Transportu Drogowego przy Radzie Dialogu Społecznego (przedstawiciel Konfederacji Lewiatan) oraz od 2016 r. - pełnomocnikiem zarządu związku pracodawców Transport i Logistyka Polska.

Od maja 2021 r. jest członkiem grupy roboczej przy Komisji Europejskiej dot. delegowania kierowców ze strony partnera społecznego (organizacji pracodawców „Transport i Logistyka Polska”).

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Centrum Prawa Francuskiego i Centrum Prawa Amerykańskiego, organizowanego przez Uniwersytet Warszawski, we współpracy z Uniwersytetami w Poitiers i Floryda. jak również studiów podyplomowych DESS de Droit des Affaires (dyplom Master 2 z prawa handlowego) zorganizowanych na Uniwersytecie Warszawskim, we współpracy z Uniwersytetem w Poitiers. Ukończyła studia podyplomowe z zarządzania nieruchomościami (SGGW), a także studia podyplomowe z zarządzania Human Resources Business Partner (SGH) oraz zarządzania projektami (Politechnika Warszawska). Aktualnie przygotowuje doktorat z zakresu europejskiego prawa pracy.

W 2014 r. zdobyła wyróżnienie w rankingu „Rising Stars: Prawnicy – liderzy jutra”, organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną i wydawnictwo LexisNexis. Międzynarodowe rankingi i informatory prawnicze, w tym The Legal 500, rekomendują ją jako wiodącego prawnika w dziedzinie prawa pracy.

 

Magdalena Kalinowska

Magdalena Kalinowska, adwokat, członek zespołu prawa pracy warszawskiego biura Gide.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, a także ubezpieczeń społecznych oraz z zakresu prawa imigracyjnego. Na co dzień doradza międzynarodowym jak i krajowym korporacjom w kwestiach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem kluczowego personelu, a także wszelkich zagadnieniach związanych z bieżącą działalnością zakładu pracy w Polsce, na każdym etapie działalności. Jej doświadczenie obejmuje m.in. strukturyzowanie zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania warunków zatrudnienia do realiów branży i korporacji, kształtowanie programów motywacyjnych, świadczeń pracowniczych, a także restrukturyzacje zatrudnienia.

Doradza klientom w opracowywaniu dokumentacji pracowniczej i regulaminów wewnętrznych, w tym dotyczących zasad BHP i zakładowych funduszy świadczeń socjalnych. Posiada także wieloletnie doświadczenie w doradztwie w kwestiach związanych z relokacją pracowników.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Komitet skierowany jest do firm, które płacą składkę na poziomie standard lub wyższą. Ponadto, firmy członkowskie pragnące należeć do jednego z Komitetów muszą prowadzić działalność zawodową związaną z tematami prac Komitetu.

Liczba miejsc dla firm doradczych jest ograniczona. 

Regulamin komitetów dostępny jest: https://www.ccifp.pl/fileadmin/cru-1632752650/cru-1626190142/cru-1623831883/cru-1622197272/cru-1622132804/cru-1618553966/cru-1618553966/cru-1615992165/cru-1615543250/cru-1615279601/cru-1614088397/cru-1613386395/cru-1612770587/cru-1612770587/cru-1612770587/pologne/docs/Regulamin_Komitety_sektorowe_CCIFP_12012021.pdf

Partner merytoryczny

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!