Członkowie  •  Wydarzenie wyjątkowe Patronat CCIFP

Najczęściej spotykane wady tytułu prawnego nieruchomości

On-line – Wydarzenie firmy stowarzyszonej CCIFP,

Język :
Polski

Cena : WYDARZENIE FIRMY STOWARZYSZONEJ CCIFP

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z organizatorem

Passé

L'événement est terminé.

Serdecznie zapraszamy na nasz kolejny webinar nieruchomościowy, który odbędzie się 23 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 11.00.

Serdecznie zapraszamy na nasz kolejny webinar nieruchomościowy, który odbędzie się 23 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 11.00.

Tym razem, nasi eksperci, mec. Andrzej Lulka oraz mec. Błażej Szczęsny, skupią się na problematyce wad tytułu prawnego nieruchomości.

Udział w webinarium jest bezpłatny. Wymagana rejestracja:

✍ https://lnkd.in/dZausf9M

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt:

✉ szkolenia(@)lulka.eu
☎ +22 630 33 33

Poniżej przedstawiamy Państwu szczegółową agendę:
 
➡️ Najczęstsze wady tytułu prawnego

Wady o charakterze cywilnoprawnym:

- niezbywalny przedmiot sprzedaży,
- brak zgód korporacyjnych,
- brak zgody małżonka,
- naruszenie ustawowego prawa pierwokupu,
- brak wymaganej formy,
- brak wymaganej zgody.

Wady o charakterze publicznoprawnym:

- nieważność decyzji nacjonalizacyjnych (w szczególności wydawanych na podstawie dekretu Bieruta oraz ustawy o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej, dekret o majątkach opuszczonych i poniemieckich oraz ustawa o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych),
- nieważność tzw. decyzji komunalizacyjnych,
- nieważność tzw. decyzji uwłaszczeniowych,
- nieważność innych decyzji lub aktów administracyjnoprawnych.

➡️ Ochrona wynikająca z ksiąg wieczystych

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych:

- na czym to polega?
- kto może skorzystać?

Domniemania związane z wpisem do księgo wieczystej:

- Domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym,
- Domniemanie nieistnienia wykreślonego prawa,
- Obalenie domniemania.

Wyłączenia rękojmi:

- Nieodpłatność rozporządzeń,
- Niektóre ograniczone prawa rzeczowe,
- Wzmianka,
- Ostrzeżenia
 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!