Nadzór nad egzekucją komorniczą

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : 200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

>

Seminarium będzie poświęcone przedstawieniu praktycznych aspektów współpracy z kancelariami komorniczymi, które zwiększaj? efektywność postępowania egzekucyjnego.

W pierwszej części zostanie omówiona pokrótce procedura wszczęcia oraz prowadzenia postępowania egzekucyjnego wraz z przedstawieniem wielu praktycznych możliwości jakie daj? przepis polskiego prawa na zwiększenie skuteczności w egzekwowaniu długu.

W drugiej części zaprezentowany zostanie model współpracy z kancelariami komorniczymi oraz schemat działania na podstawie dotychczasowych doświadczeń Zespołu Egzekucyjnego w firmie Coface.

W części trzeciej przedstawione zostan? poszczególne najciekawsze sprawy z praktyki oraz będzie możliwość zadawania pytań wraz z wymian? doświadczeń wszystkich uczestników seminarium.

Prelegent :

Konrad Zaj?c - prawnik, swoje doświadczenie zdobywał w kancelariach Baker&McKenzie, Kaczmarkiwiecz i Wspólnicy, H. Tuchołka, P.Białecki i wspólnicy. Współtworzył Zespół Egzekucyjny w międzynarodowej korporacji COFACE, staj?c się jego koordynatorem. Specjalizuje się w prawie cywilny ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich postępowań zmierzaj?cych do odzyskania przez Klientów swoich należności.

Partner merytoryczny :

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!