Nabycie firmy we Francji


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Prezentacja dwóch sposobów zakupu przedsiębiorstwa we Francji : różnice w skutkach prawnych, ryzyka, koszty oraz praktyczne przykłady zastosowania.

 

>

Dwa sposoby zakupu   przedsiębiorstwa we Francji :

1. Zakup przedsiębiorstwa (czyli fonds de commerce) :

 • przygotowania – negocjacje    między stronami, rola wsparcia miejscowej kancelarii   adwokackiej     
 • etapy operacji
 • praktyczne aspekty w fazie negocjacji : komunikacja z personelem, zachowanie tajemnicy (nowe obowi?zki prawne), konkurencja ...
 • najważniejsze klauzule umowy
 • gwarancje rzeczywistego przekazu klienteli
 • ocena wartości umowy o najem lokalu
 • płatność i sposoby gwarancji zapłaty
 • koszty i formalności

  2. Zakup udziałów lub akcji   spółki

 • faza negocjacji : poufność rozmów i informacji ( NDA)
 • list intencyjny
 • audyt prawny, podatkowy, finansowy
 • umowa sprzedaży
 • gwarancja sprzedaj?cego
 • wymagane warunki płatności
 • opodatkowanie - koszty

Osoba prowadz?ca :

Ewa Kałuzińska - polskiego pochodzenia, jest francuskim adwokatem i doradc? firm w dziedzinie prawa i podatków. Zdobyła wieloletnie doświadczenie w obsłudze zarówno wielkich koncernów rozpoczynaj?c karierę w międzynarodowych kancelariach adwokackich (m.in Ernst & Young) jak i małych i średnich firm jako niezależny doradca. Dziś jest partnerem w kancelarii D2K Avocats. Jest również członkiem grupy Lex in IT, która skupia adwokatów z Europy i Azji działaj?cych niezależnie we Francji, która oferuje kompleksow? obsługę prawn?, z uwzględnieniem różnic kulturowych, przedsiębiorstwom   obecnych na rynkch Europy, Azji i Ameryki Północnej.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!