Możliwości dofinansowania działań szkoleniowych - Klub Dyrektorów HR

Cena :
bezpłatne, spotkanie wyłącznie dla firm stowarzyszonych w CCIFP

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Narastaj?ca konkurencja zwi?zana z integracj? z UE w sposób naturalny wymusza na świecie przedsiębiorczości ustawiczne doskonalenie swoich kadr, a co za tym idzie, zwiększa zapotrzebowanie na specjalistów o wysokich kompetencjach.

Wychodz?c naprzeciw licznie zgłaszanemu przez Państwa zainteresowaniu chcemy reaktywować klub HR w celu wymiany doświadczeń między dyrektorami HR.

Pragniemy więc zaproponować Państwu, w ramach tego klubu, spotkanie na temat

MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA DZIAŁAŃ SZKOLENIOWYCH

Pragn?c zapewnić Państwu dostęp do informacji z „pierwszej ręki” zaprosiliśmy na to spotkanie przedstawiciela instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie funduszy europejskich w zakresie rozwoju zasobów ludzkich w Polsce.

I tak, w trakcie klubu HR zostan? omówione przez p. Michała Kubisza, Dyrektora departamentu rozwoju zasobów ludzkich w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wszelkie dostępne źródła finansowania przedsięwzięć szkoleniowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Phare.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!