Monitoring otoczenia prawnego jako istotny element sukcesu rynkowego w branży automotive

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Spotkanie kilku Izb bilateralnych

 

>

Otoczenie prawne biznesu w Polsce zmienia się niezmiernie dynamicznie. Dotyczy to zarówno podatków, kwestii zwi?zanych z ochron? danych osobowych, ochrony konkurencji i konsumentów, jak i zasad zawierania umów i reprezentacji spółek.

Należyte i bież?ce rozeznanie w g?szczu przepisów zapewnia efektywne prowadzenie sprzedaży. Monitorowanie zmian pozwala osobom pełni?cym kierownicze funkcje w przedsiębiorstwie unikn?ć odpowiedzialności cywilnej, zwi?zanej z wyrz?dzeniem spółce szkody wynikłej z nieprzestrzegania prawa.

Spotkanie skierowane jest do wszystkich tych, którzy zainteresowani s? wprowadzeniem w przedsiębiorstwie skutecznych procesów zarz?dzania ryzykiem prawnym i podatkowym. W trakcie spotkania pokażemy Państwu, jak zapewnić stały monitoring otoczenia prawnego i podatkowego. Na przykładach z branży automotive przedstawimy pozytywny wpływ bież?cego i zindywidualizowanego monitorowania zmian otoczenia prawno-podatkowego.

Osoby prowadz?ce :

      Maciej Chrzan -Radca prawny, partner w JARA DRAPAŁA & PARTNERS sp.k. Od kilkunastu lat doradza przedsiębiorcom z branży motoryzacyjnej oraz nieruchomości we wszelkich aspektach działalności (doradztwo transakcyjne oraz bież?ce doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej). Ekspert w zakresie joint venture, finansowania projektowego, finansowania prowadzenia działalności oraz restrukturyzacji grup kapitałowych.
          
          
      

Marcin Chomiuk- Radca prawny, partner w JARA DRAPAŁA & PARTNERS sp.k. Od ponad dziesięciu lat doradza przedsiębiorcom z branży produkcyjnej i usługowej, w tym motoryzacyjnej we wszelkich aspektach działalności (doradztwo kontraktowe i transakcyjne oraz bież?ce doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej). Specjalizuje się w kształtowaniu ogólnych warunków umów, transakcjach handlowych oraz w zakresie restrukturyzacji grup kapitałowych.

  Zgłoszenia na spotkanie przyjmujemy do   27 marca.

Partnerzy organizacyjni :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin