Minister Piotr Woźny Pełnomocnik Rządu ds. Programu „Czyste Powietrze” gościem Komitetu Energetyki i Środowiska


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne, dla firm stowarzyszonych

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Spotkanie z Panem Ministrem daje nam możliwość szczegółowego zapoznania się z ramami Projektu „Czyste Powietrze”. Co więcej, liczymy na Państwa aktywny udział i wykorzystanie obecności Pana Ministra, w szczególności w obszarze:

  • praktycznych uwag i komentarzy dotycz?cych realizacji projektu „Czyste Powietrze”. Projekt w pierwszej fazie będzie polegał na wykonaniu termomodernizacji poł?czonej z wymian? źródeł ciepła w 22 miastach (poniżej 100tys.mieszkańców) znajduj?cych się na liście najbardziej zanieczyszczonych w Europie. Działania te będ? w 100% sfinansowane przez Państwo. Warto podzielić się swoj? praktyczn? wiedz? w zakresie termomodernizacji (kalkulacji bilansu energetycznego budynku oraz badania efektywności energetycznej budynków etc.), na co zwracać uwagę przy wyborze źródła ciepła/wymianie źródeł ciepła, czy też kwestii zamówień publicznych (w takim trybie będ? odbywały się przetargi na działania).
  • kwestii regulacyjnych – jakie zmiany prawa s? według Państwa konieczne, aby proces termomodernizacji był zoptymalizowany. Pan Minister wspominał, że jest gotów zastosować „specjalne kryteria” dla gospodarstw domowych objętych Programem Czyste Powietrze – inne niż dla gospodarstw domowych nieobjętych Programem oraz budynków użyteczności publicznej. Gor?ca prośba o zastanowienie się, czy:
  • takie podejście jest dobrym pomysłem
  • jeśli tak, to przedstawienie propozycji jakie przepisy trzeba koniecznie zmienić, aby pobudzić termomodernizację w ogóle, nie tylko w Programie Czyste Powietrze.
  • wszelkich innych kwestii które z Państwa perspektywy s? istotne, a będ? wpływały na poprawę jakości powietrza.

Bardzo proszę o przesłanie Państwa propozycji (punktów wypowiedzi) w powyższym zakresie, jak również w każdym innym, który chcieliby Państwo podnieść na spotkaniu z Ministrem Woźnym. Pozwoli nam to dobrze przygotować spotkanie i dyskusję. Termin nadsyłanie wkładu do spotkania – 20 kwietnia.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!