Mediacje jako sposób na pozasądowe rozwiązywanie konfliktów


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

W ramach szkolenia powiemy o mediacji jako alternatywnej formie rozwiązywania konfliktów w biznesie.

 

>

Mediacja to szybszy, tańszy i skuteczniejszy sposób na pozas?dowe rozwi?zywanie konfliktów. W Polsce proces s?dowy trwa średnio 860 dni. Mediacja natomiast, pozwala Stronom dojść do porozumienia szybko, skutecznie i polubownie, co często daje im możliwość kontynuacji współpracy biznesowej, ponieważ w przeciwieństwie do procesu s?dowego Strony nie s? „przeciwnikami”, ale „partnerami” d?ż?cymi do osi?gnięcia wspólnego porozumienia a osi?gane w mediacji rozwi?zanie musi   być dla obu stron satysfakcjonuj?ce i akceptowane.

Spotkanie skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy chcieliby poznać tę formę rozwi?zywania konfliktów i wdrożyć j? do prowadzenia swojego biznesu.

Na spotkaniu odpowiemy   na pytani,a jak wygl?da postępowanie mediacyjne, ile trwa i ile kosztuje oraz jaka jest rola mediatora. Wskażemy również   jak mediacja i zawarta w jej ramach ugoda może zast?pić wyrok s?du powszechnego.

Prowadz?ca :

Ewelina Stobiecka - jest radc? prawnym, doktorem Nauk Prawnych, absolwentk? Wydziału Prawa i Administracji UW oraz stypendystk? Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz międzynarodowych i krajowych podmiotów gospodarczych, w szczególności dla struktur korporacyjnych, w prawie handlowym, prawie cywilnym - materialnym i procesowym oraz prawie pracy.

Szczególnie ważny obszar jej aktywności zawodowej dotyczy negocjacji i mediacji, pozwalaj?cej wielokrotnie na pozas?dowe, szybkie i w rezultacie mniej kosztowne rozstrzygnięcie sporu gospodarczego pomiędzy przedsiębiorcami. Mecenas Stobiecka wielokrotnie doradzała i prowadziła dla klientów kancelarii negocjacje z ich partnerami biznesowymi oraz uczestniczyła w rozstrzyganiu takich sporów w charakterze mediatora.

Jest mediatorem Centrum Mediacji Gospodarczej przy KRRP w Warszawie.

Jej praktyka zawodowa obejmuje obsługę zarówno inwestorów rozpoczynaj?cych działalność na polskim rynku w różnych sektorach gospodarki jak i złożonych, wieloetapowych projektów dotycz?cych rozwoju lub ekspansji przedsiębiorstw, np. sieci handlowych.

Ewelina Stobiecka jest uważnym obserwatorem życia gospodarczego w Polsce i na świecie. Współpracowała przy kolejnych edycjach Raportu Banku Światowego „Doing Business” (Polska). Jest także autorem licznych publikacji o tematyce gospodarczo – prawnej w prasie branżowej i mediach ogólnopolskich a także częstym gościem programów telewizyjnych i komentatorem zagadnień z zakresu prawa.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!