MBTI - jak budować siłę opartą na różnorodności w zespole?...czyli o efektywnym zarządzaniu


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
650 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 800 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Zastanawiałeś(-łaś) się nad tym, dlaczego z jednymi osobami łatwiej jest Ci się porozumieć, a z innymi trudniej? Czego potrzebują Twoi pracownicy, aby z entuzjazmem podjąć zadanie? Co sprawia, że są zmotywowani? W jaki sposób warto im udzielać informacji zwrotnej, aby zmienili swoje zachowanie? …na te i na inne pytania odpowiemy podczas naszego warsztatu „MBTI - jak budować siłę opartą na różnorodności w zespole?...czyli o efektywnym zarządzaniu”

 

>

MBTI ?, czyli Myers-Briggs Type Indicator jest jednym z najpopularniejszych na świecie narzędzi, służ?cym do rozwoju ludzi, a co za tym idzie bardzo szeroko wykorzystywanym w rozwoju osób pełni?cych kluczow? funkcję zarz?dzaj?c?. Opisuje indywidualny styl funkcjonowania człowieka w 4 wymiarach – energetycznym, zbierania informacji, orientacji na zadania vs ludzi oraz planowania. Dzięki temu narzędziu możemy dowiedzieć się o czynnikach motywuj?cych i demotywuj?cych nas samych oraz naszych pracowników, o sposobach komunikowania się z innymi, podejmowania decyzji, rozwi?zywania konfliktów etc.

Cele warsztatu:

  • poznanie koncepcji MBTI ? i jej zastosowania w zarz?dzaniu zespołami;
  • autodiagnoza własnego profilu preferencyjnego;
  • określenie mocnych stron i obszarów do rozwoju w zarz?dzaniu w oparciu o znajomość własnego typu preferencyjnego;
  • wzmocnienie indywidualnych umiejętności radzenia sobie z różnicami pomiędzy preferencjami komunikacyjnymi;
  • poznanie nowych technik zarz?dzania, wzmacniaj?cych zarz?dzanie zespołem w oparciu o rozumienie typu preferencyjnego.

Odbiorcy:

Program dedykowany jest dla tych wszystkich osób, które na co dzień współpracuj? z innymi. Szczególnie pomocny będzie dla managerów i kadry zarz?dzaj?cej.

UWAGA : Dodatkowo, zainteresowane osoby będ? miały okazję wypełnić licencjonowany kwestionariusz MBTI ? oraz otrzymać zindywidualizowany raport (opłata za badanie wynosi: 250,00zł netto)

Osoba prowadz?ca:

Bożena Roczniak - Prezes Zarz?du HR Development Sp. z o.o., Senior Konsultant od ponad 13 lat. Doktor nauk medycznych. Realizowała kilkadziesi?t projektów z zakresu rozwoju kompetencji menadżerskich oraz kilkadziesi?t coachingów indywidualnych dla kadry menadżerskich wyższego szczebla. Przeprowadziła ponad 50 sesji informacji zwrotnych – głównie dla Członków Zarz?du i Kadry Menadżerskiej Wyższego Szczebla.Licencjonowany praktyk: Insights Discovery, MBTI (Mayers-Briggs Type Indiator), Thomas International. Certyfikowany coach ICC.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!