Marketingowe czynniki sukcesu firm francuskich w Polsce

Cena :
100 PLN HT + 22 % VAT- firmy członkowskie CCIFP 300 PLN HT + 22 % VAT -firmy nieczłonkowskie

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent: BCMM

1.         Zróżnicowane podejście przedsiębiorstw do gromadzenia informacji rynkowej – na podstawie doświadczeń BCMM-EXP PECO Conseil ze współpracy przy wprowadzaniu firm francuskich na rynki polskie.

2.       Najczęściej wykorzystywane w praktyce przedsiębiorstw metody badań marketingowych

3.       Prezentacja wyników sondażu prowadzonego wśród firm francuskich na temat marketingowych czynników ich sukcesu  na polskim rynku                                                                                                                              

10:30 : Dyskusja

BCMM – badania marketingowe i szkolenia to firma działaj?ca na rynku polskim już od 12 lat, specjalizuj?ca się w badaniach marketingowych. BCMM prowadzi projekty badawcze, których wyniki wykorzystywane s? bezpośrednio przez przedsiębiorstwa zarówno do budowania, weryfikacji czy też implementacji strategii działania na rynku jak i do kreowania i / lub kontroli efektywności zastosowanych instrumentów marketingowych. W procesie badań marketingowych BCMM wykorzystuje zarówno metody badań ilościowych (dysponuj?c ogólnopolsk?, stale szkolon? sieci? ankietersk?) jak i jakościowych (realizowanych m.in. we własnej, profesjonalnej sali fokusowej). Partnerem BCMM na rynku francuskim jest EXP.PECO Chambery/France

Seminarium poprowadz?:

Mira Fronczek - współwłaścicielka i prezes zarz?du BCMM , absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Kierunek: Handel Zagraniczny. Pracę zawodow? rozpoczęła jako pracownik naukowo – dydaktyczny w Katedrze Rynku i Konsumpcji Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Kwalifikacje zawodowe zdobywała podczas wielu staży i szkoleń zagranicznych, m.in.: na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu, w Babson College (Boston, USA) a także długoterminowych praktyk w działach marketingu firm SIEMENS (Monachium, Wiedeń) i KLINGER (Wiedeń),
André Bednarz - po studiach na Akademii Ekonomicznej w Katowicach (Handel Zagraniczny), kontynuował kształcenie na Uniwersytecie w Mons w Belgii (Finanse Międzynarodowe) i w Wyższej Szkole Biznesu (ESA) w Grenoble we Francji (DESS Marketing). Pracował na stanowiskach marketingowych i jako dyrektor marketingu w przedsiębiorstwach francuskich. Maj?c 16 -tnie doświadczenie budowania rynków międzynarodowych, stworzył 5 lat temu Przedsiębiorstwo Konsultingowe EXP-PECO Conseil specjalizuj?ce się w doradztwie strategicznym i marketingowymm, którego jest głównym udziałowcem.

WARUNKI UCZESTNICTWA : Płatność niezbędna przed spotkaniem
  Koszt uczestnictwa wynosi 100 PLN HT + 22 % VAT (firmy członkowskie CCIFP) oraz 300 PLN HT + 22 % VAT (firmy nieczłonkowskie). Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 13701037-3300057-27001-1200 (z dopiskiem: 01.10.2003)

  W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpózniej na 1 dzień przed seminarium

Potwierdzenie uczestnictwa traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!