Marketing wielokanałowy: nowe wyzwanie w zarządzaniu relacjami z klientami


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski (część dyskusyjna możliwa również po polsku)

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy)

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Niezliczone możliwości kontaktu z klientem wymagaj? nowego podejścia do rozwi?zań CRM, opartego między innymi na:

-                   podejściu nakierowanym na klienta – obserwowanie aktywności online i offline,

-                   m?drym wykorzystywaniu kanałów komunikacyjnych (Internet, urz?dzenia mobilne, wiadomości e-mail, ulotki, serwisy społecznościowe, sklepy stacjonarne…),

-                   ujednoliceniu sposobu przekazywania treści za pośrednictwem różnych mediów,

-                   „społecznym” podejściu do każdego dokonanego zakupu.

Wszystkie te zagadnienia s? baz? do dyskusji na temat pragmatycznych rozwi?zań problemów, z którymi borykaj? się marki oraz sieci sprzedaży detalicznej podczas zarz?dzania relacjami z klientami.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Do udziału zapraszamy przede wszystkim dyrektorów i specjalistów marketingu internetowego, PR, komunikacji oraz CRM.

Przebieg  :

Spotkanie będzie podzielone na dwie części. Prowadz?cy przybliży najpierw temat spotkania podczas krótkiej prezentacji, a następnie uczestnicy będ? mogli podzielić się swoimi doświadczeniami oraz zasięgn?ć porady eksperta.

Osoba prowadz?ca :

Donald Pontabry - Dyrektor Generalny Splio Polska

Po skończeniu EM Lyon Business School we Francji, Donald Pontabry zdobywał doświadczenie jako dyrektor ds. rozwoju rynków zagranicznych w międzynarodowej agencji e-marketingowej Come&Stay, zajmuj?cej się PRM oraz CRM. Od września 2012 roku pełni funkcję dyrektora generalnego firmy Splio Polska, dostarczaj?cej rozwi?zania CRM Social. Jest odpowiedzialny za ekspansję grupy Splio w Polsce oraz w krajach Europy Wschodniej.

Spotkanie odbędzie się w języku francuskim (część dyskusyjna możliwa również po polsku).

  Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!